In het eerste leerjaar A krijg je een brede vorming met interessante vakken. Je kiest voor Latijn of voor de verkennende modules

Kies je voor Latijn, dan heb je dit vak vier lesuren per week. Weet je nog niet zo goed wat je je bij Latijn moet voorstellen, neem dan eens een kijkje op de site die de leerkrachten Latijn maakten. Je krijgt een goed idee van wat je zoal leert bij Latijn en je kan zelfs al een paar oefeningen maken om te zien of het iets voor jou is.

Kies je voor de verkennende modules, dan dompel je je iedere zes weken onder in een ander thema:  STEM, Sport & wetenschappenTaal & cultuur Kunst & creatie en Maatschappij & welzijn. De bedoeling is dat je een gerichtere studiekeuze kan maken in het tweede jaar.

VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN

Door tijdens de projectweken in alle vakken rond hetzelfde thema te werken, kan je dit thema veel beter verkennen.  Ook bij NRT en in de verkennende modules kijk je over de grenzen van een vak. Zo verbinden we binnen NRT (Natuur, Ruimte, Techniek) verschillende thema’s vanuit een natuurwetenschappelijke, ruimtelijke en technische hoek. 

HOE DIFFERENTIËREN WE?

We zetten sterk in op differentiatie en we bouwen keuzemogelijkheden in zodat je zoveel mogelijk wordt uitgedaagd op jouw niveau.
Elk vak doet aan binnenklasdifferentiatie met als doel voor iedere leerling de lat hoog te leggen op zijn niveau. Niet elke leerling is gelijk, we zijn wel allemaal gelijkwaardig.

Voor het vak wiskunde, Frans en Nederlands werken we met drie flexuren  per week. Tijdens deze uren ga je zelfstandig aan het werk, met coaching van je leraar Frans, Nederlands en wiskunde. Je zit met twee of drie klassen samen die je unit vormen. Twee of drie verschillende leerkrachten begeleiden je in een groot flexibel klaslokaal en zijn als coach aanwezig: ze sturen bij waar nodig, geven extra uitleg of dagen je uit met verrijkende opdrachten. Uiteraard zien ze ook toe op je planning van de werktijd. Wie nog extra uitleg nodig heeft, krijgt die in het instructielokaal. 


HOE ZIET JE LESSENTABEL ERUIT? 

Vak1A
LATIJN
1A
MODULE
BASISVORMING
artistieke vorming (AV)22
Engels11
Frans4*4*
geschiedenis11
godsdienst22
LO22
mens & samenleving22
Nederlands4*4*
NRT66
wiskunde4*4*
KEUZEGEDEELTE
Latijn 4-
verkennende module-3
extra uur nederlands-1
3232
* 1 uur in flex gegeven

HOE EVALUEREN WE JE?

We evalueren het hele schooljaar door met als doel je goed te observeren om je daarna zo juist mogelijk te oriënteren. Je krijgt een leertraject op maat. We kijken naar je sterktes, werkpunten, talenten vanuit verschillende perspectieven, op verschillende momenten, met verschillende evaluatie-instrumenten en in verschillende situaties. Zo brengen we in kaart wat je al kan. Een klassieke proefwerkenperiode heb je dus niet in het eerste jaar. Wel krijg je een evaluatie op regelmatige tijdstippen via kleine en grotere synthesemomenten en andere soorten opdrachten. Na elk lesblok van zes weken is er tijdens een project- en uitdagingsweek tijd voor een korte stand van zaken van je afgelegde leertraject.

We doen dit via:

Mentorgesprekken

Je krijgt een mentor toegewezen die je een heel schooljaar van nabij volgt. Iedere 6 weken heb je een mentorgesprek over je leertraject: Hoe voel je je op school? Wat loopt goed? Waar zitten nog groeikansen?

Klassenraden

Je groep leerkrachten verzamelt al de gegevens die ze van jou tot dan hebben. Ze bespreken samen waar je staat in je leertraject, waar je groeikansen hebt, welke begeleiding je eventueel nodig hebt.   

Het rapport

Je evaluatiegegevens worden verzameld in het rapport dat jij en je ouders krijgen. Op het rapport vind je cijfers en geschreven feedback op maat. 

Het oudercontact

Je ouders gaan in gesprek met je mentor om samen te bekijken welke weg je hebt afgelegd en hoe we je samen nog verder kunnen doen groeien.

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Je start het schooljaar met een introductieweek. Daarna zal je telkens een lesblok van zes weken hebben dat wordt afgesloten met een projectweek of een uitdagingsweek. En dit zes keer per schooljaar.

Introductieweek

Tijdens de introductieweek krijg je de tijd om je school, je nieuwe klas en je leerkrachten te leren kennen. Je ontdekt de leermogelijkheden van je nieuwe chromebook. Hoe werkt een digitale agenda? Hoe kan ik alles leren plannen? Hoe pak ik een groepswerk aan? Wat is Smartschool en hoe werkt dat? … We sluiten onze verrijkende week af met een kennismakingstweedaagse op verplaatsing.

Projectweken

Er zijn drie projectweken tijdens het schooljaar. Jij mag kiezen in welk project je je volledig wil onderdompelen: STEM, sport & wetenschappen, taal & cultuur, kunst & creatie of maatschappij & welzijn. Je kan bijvoorbeeld drie maal voor het project STEM kiezen. In dat geval zal er dan opbouwend gewerkt worden qua moeilijkheidsgraad en uitdaging. Je kan evengoed elke keer kiezen voor iets anders en zo meerdere thema’s uitdiepen. Een uitstap kan tijdens deze projectweken ook op het programma staan. Tijdens deze weken kan je ook samenzitten met leerlingen uit 1B.

Uitdagingsweken

Er zijn ook drie uitdagingsweken tijdens het schooljaar. Tijdens deze weken krijg je de kans om de geziene leerstof verder uit te diepen of te herhalen. Je krijgt geen nieuwe leerstof. Er wordt tijdens deze weken zowel vakgebonden als vakoverschrijdend gewerkt. En de uitdagingen kunnen vakinhoudelijk zijn, maar ook los van de vakken staan (bv workshops Ierse dans enz.) Wie de geziene leerstof nog niet helemaal onder de knie heeft, krijgt in deze weken de kans om te remediëren. Wie alle leerstof begrepen heeft, kan zijn kennis verdiepen met uitdagende oefeningen. Tijdens deze weken is er, net zoals tijdens de lesweken, ook ruimte voor grotere evaluatiemomenten zoals een taaltaak, een mondelinge presentatie of een grotere toets.