Talenten ontdekken op je eigen tempo

Als je niet alle leerstof van de lagere school verworven hebt, dan is onze 1B iets voor jou.

In onze 1B zetten we naast de leerinhouden in op zelfstandigheid, verbinding en talentontplooing.

Zelfstandigheid

Inzetten op zelfstandigheid doen we tijdens onze flexwerking met de vakken Nederlands, Frans, wiskunde, mavo, en Engels.

Tijdens de flex worden de leerlingen aangemoedigd om zelfstandig te werken en hun eigen leerproces vorm te geven.

In een coachende omgeving, waarbij verschillende leerkrachten aanwezig zijn, ondersteunen we hen bij elke stap, waardoor ze niet alleen kennis verwerven maar ook heel wat vaardigheden ontwikkelen.

Verbinding

In de B-stroom leggen we de nadruk op het creëren van een ondersteunende omgeving waarin elke leerling zich gewaardeerd en begrepen voelt. Het opbouwen van een sterke band tussen leerkracht en leerling maar ook bij de leerlingen onderling vormt een belangrijke basis van onze B-stroom. We zetten in op het welbevinden van elke leerling en het gevoel van thuis zijn op school.

Een sterke band tussen leerkracht en leerling gaat hand in hand met samenwerking tussen school en thuis. We geloven in open communicatie en betrokkenheid van ouders bij het leerproces.

Samen creëren we een ondersteunend netwerk rond elke leerling, waardoor de basis wordt gelegd voor een succesvolle en plezierige schooltijd.

Talentontplooiing

Wie wil leren, moet niet altijd met de neus in de boeken zitten. We vervangen het gewone schoolleven dan ook geregeld door thema’s en projecten. Wat je zelf ziet, ruikt, doet of maakt, blijft langer bij.

HOE ZIET JE LESSENTABEL ERUIT? 
Vak1B
BASISVORMING
via flexwerking
Frans2
Nederlands4
wiskunde4
Engels1
MAVO3
extra flex3
BASISVORMING
klaspraktijk
natuur & ruimte2
artistieke vorming3
lichamelijke opvoeding3
techniek4
godsdienst2
klasuur1
32

Een aangepast tempo.

We werken op een aangepast tempo en leggen er de nadruk op basisvaardigheden.
Je krijgt een leertraject op maat. We kijken naar je sterktes, werkpunten, talenten vanuit verschillende perspectieven, op verschillende momenten, met verschillende evaluatie-instrumenten en in verschillende situaties. Zo brengen we in kaart wat je al kan. 

We doen dit via:

MENTORGESPREKKEN

Elke leerling krijgt een mentor toegewezen die je een heel schooljaar van nabij volgt. Iedere 6 weken heb je een mentorgesprek over je leertraject: Hoe voel je je op school? Wat loopt goed? Waar zitten nog groeikansen?

KLASSENRADEN

Je groep leerkrachten verzamelt al de gegevens die ze van jou tot dan hebben. Ze bespreken samen waar je staat in je leertraject, waar je groeikansen hebt, welke begeleiding je eventueel nodig hebt.   

HET RAPPORT

Je evaluatiegegevens worden verzameld in het rapport dat jij en je ouders krijgen. Op het rapport vind je cijfers en geschreven feedback op maat.  

HET OUDERCONTACT

Je ouders gaan in gesprek met je mentor om samen te bekijken welke weg je hebt afgelegd en hoe we je samen nog verder kunnen doen groeien.

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Introductieweek

Je start het schooljaar met een introductieweek. Een warm onthaal zorgt ervoor dat je je meteen thuis voelt. In die week krijg je de tijd om je school, je nieuwe klas en je leerkrachten te leren kennen. Je ontdekt de leermogelijkheden van je nieuwe chromebook. Hoe werkt een digitale agenda? Hoe kan ik alles leren plannen? Hoe pak ik een groepswerk aan? Wat is Smartschool en hoe werkt dat? … We sluiten onze verrijkende week af met een kennismakingstweedaagse op verplaatsing.

Projectweken

Er zijn vijf projectweken tijdens het schooljaar. Elke projectweek word je ondergedompeld in een ander domein: STEM, sport & wetenschappen, taal & cultuur, kunst & creatie, maatschappij & welzijn, economie & organisatie, voeding & horeca of land- & tuinbouw. Tijdens deze projectweken ga je een hele week aan de slag binnen hetzelfde domein. Je maakt kennis met de verschillende beroepen die bij een bepaald domein horen. Zelf een deeltje van het beroep uitvoeren of eens praten met iemand die het beroep dagelijks uitoefent, horen hier zeker bij. Het is dus echt de bedoeling dat je dit domein zelf gaat beleven en ontdekken.