Lessentabel

Vak3e jaar
4e jaar
vanaf 2025-2026
Aardrijkskunde11
AV11
Biologie11
Chemie11
Economie66
Engels22
Flex22
Frans33
Fysica11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Informaticawet-1
LO22
Nederlands44
POP Economie11
Wiskunde43
3232

Wat ga je leren?

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruik je wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

Voortraject

Alle basisopties uit het tweede jaar, behalve die met een B-programma, geven uitzicht op deze studierichting.

Toekomstgericht

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de derde graad zijn Bedrijfswetenschappen.

Ook dit zijn doorstroomrichtingen van waaruit nog verschillende mogelijkheden open liggen in het hoger onderwijs. Afhankelijk van de interesse en motivatie zijn professionele en academische bacheloropleidingen met aansluitende masters mogelijk in veel studiedomeinen. Logische vervolgrichtingen zijn bijvoorbeeld (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Bedrijfswetenschappen, Handelsingenieur, …

Voor wie is deze richting bedoeld

Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en kan logisch redeneren.

Je werkt graag met complexe leerinhouden.

Je bent in staat om geordend te denken.

Je werkt nauwkeurig en bent verantwoordelijk.

Je toont interesse voor de werking van kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Je toont interesse in de actualiteit en de processen op de regionale en (inter)nationale markt.

Je bent nieuwsgierig om te weten te komen op welke manier consumenten denken en beïnvloed kunnen worden.

Je werkt graag en nauwkeurig met cijfergegevens.

Je bent goed in Wiskunde.

Je werkt graag met ict-toepassingen om gegevens te presenteren, te verwerken en te structureren.