Lessentabel

Vak3e jaar4e jaar
Aardrijkskunde11
AV11
Biologie11
Chemie11
Economie45
Engels22
Flex1-
Frans44
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
LO22
Nederlands44
POP ECONOMIE11
Wiskunde55
3232

Wat ga je leren?

In deze richting combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie (4 uur) en wiskunde (5 uur). Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Je komt te weten waarom producent en consument bepaalde keuzes maken, hoe de economische markt werkt, wat internationale handel en economische integratie inhouden. Daarnaast krijg je ook een deel boekhouden en leer je bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht.

Voortraject

Alle basisopties uit het tweede jaar, behalve die met een B-programma, geven uitzicht op deze studierichting.

Toekomstgericht

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de derde graad zijn Bedrijfswetenschappen, Economie-Moderne Talen en Economie-Wiskunde.

Ook dit zijn doorstroomrichtingen van waaruit nog verschillende mogelijkheden open liggen in het hoger onderwijs. Afhankelijk van de interesse en motivatie zijn professionele en academische bacheloropleidingen met aansluitende masters mogelijk in veel studiedomeinen. Logische vervolgrichtingen zijn bijvoorbeeld (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Bedrijfswetenschappen, Handelsingenieur, …

Voor wie is deze richting bedoeld

Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en kan logisch redeneren.

Je werkt graag met complexe leerinhouden.

Je bent in staat om geordend te denken.

Je werkt nauwkeurig en bent verantwoordelijk.

Je toont interesse voor de werking van kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Je toont interesse in de actualiteit en de processen op de regionale en (inter)nationale markt.

Je bent nieuwsgierig om te weten te komen op welke manier consumenten denken en beïnvloed kunnen worden.

Je werkt graag en nauwkeurig met cijfergegevens.

Je bent goed in Wiskunde.

Je werkt graag met ict-toepassingen om gegevens te presenteren, te verwerken en te structureren.