Lessentabel

Vak3e jaar4e jaar
Aardrijkskunde11
AV11
Biologie11
Chemie11
Engels22
Filosofie12
Flex1-
Frans44
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
Kunstbeschouwing11
LO22
Nederlands44
POP Humane11
Sociologie / psychologie33
Wiskunde44
3232

Wat ga je leren?

Je combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je filosofeert over de mens en de wereld rondom, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je kijkt en luistert naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je maakt kennis met psychologie en sociologie.

Voortraject

Alle basisopties uit het tweede jaar, behalve die met een B-programma, geven uitzicht op deze studierichting.

Toekomstgericht

In de derde graad loopt de richting gewoon door in de domeinoverschrijdende doorstroomrichting ‘Humane Wetenschappen’. Je kan ook kiezen om over te stappen naar de richting ‘Welzijnswetenschappen’ in de domeingebonden doorstroom. 

Verder studeren in het hoger onderwijs biedt ook heel wat mogelijkheden. Logische vervolgopleidingen zijn te vinden in de Geesteswetenschappen, de Natuurwetenschappen en de Sociale Wetenschappen. We denken hierbij aan richtingen als Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk
recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen / Gezondheidszorg, Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Pedagogie (van het jonge
kind), Sociaal-agogisch werk, Sociaal-economische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Journalistiek en Communicatiemanagement.

Voor wie is deze richting bedoeld

Je hebt interesse voor de mens en de samenleving en bent bereid die op een wetenschappelijke manier te analyseren.

Je hebt aandacht voor intermenselijke relaties.

Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan analyseren en begrijpen.

Je houdt ervan om andere mensen en gewoontes te ontdekken.

Je gaat graag met mensen in gesprek en bent empatisch.

Je wil meer te weten komen over de ontwikkeling van het individu in samenhang met zijn omgeving.

Je bent communicatief in je moedertaal en in enkele vreemde talen.

Je bent sociaal en hulpvaardig.

Je bent geïnteresseerd in filosofie, kunst en cultuur. Je denkt na over wie je bent en hoe je zo geworden bent.

Je houdt van verschillende vormen van kunst.

Je kan abstract denken.

Je bent kritisch en stelt je eigen gedrag en dat van anderen in vraag.