Lessentabel

Vak3e jaar4e jaar
Aardrijkskunde11
AV11
Biologie11
Chemie11
Engels22
Filosofie-1
Flex1-
Frans33
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
Latijn55
LO22
Nederlands44
POP Klassieke Talen11
Wiskunde55
3232

Wat ga je leren?

Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Je leert Latijnse teksten lezen en erover nadenken. Je leert de taal als systeem kennen, begrijpen en analyseren, wat je taalgevoel en je leesvaardigheid zal aanscherpen. Je beleeft de literaire en beeldende kracht van teksten, leert ervan te genieten en er creatief mee om te gaan. Je wordt je hierdoor ook kritisch bewust van de relatie tussen de oudheid en onze hedendaagse maatschappij en van de verschillen en gelijkenissen tussen klassieke en eigentijdse culturen.

Voortraject

Je volgde Latijn in de eerste graad en je had geen problemen met wiskunde.

Toekomstgericht

In de derde graad kan je kiezen tussen de volgende studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit: Latijn-Wiskunde, Latijn-Wetenschappen en Latijn-Moderne Talen. Zo kan je in de derde graad Latijn combineren met verschillende pakketten wiskunde, wetenschappen of moderne talen naargelang van je interesse. Een richting zonder Latijn kan natuurlijk ook.

Al deze richtingen hebben een brede algemene vorming en bereiden voor op een waaier aan studiedomeinen in het hoger onderwijs. Afhankelijk van je interesse en motivatie kan je vanuit deze richtingen nog alle kanten uit.

Voor wie is deze richting bedoeld

Je volgde de basisoptie Klassieke Talen in de eerste graad en je kreeg een positief advies voor het verderzetten van een richting met Latijn.

Je bent bereid om verder te bouwen op de opgedane kennis van de eerste graad. Het onderdeel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het lezen en bestuderen van teksten.

Je hebt belangstelling voor taal.

Je analyseert taal graag op een abstracte manier.

Je bent in staat om geordend te denken.

Je houdt ervan op zoek te gaan naar een gepaste vertaling.

Je houdt ervan op zoek te gaan naar een gepaste vertaling.

Je gaat graag aan de slag met complexe leerinhouden, legt vlot verbanden en houdt van logisch redeneren zowel wat taal betreft als wiskunde.