Lessentabel

Vak3e jaar4e jaar

vanaf 2024-2025
Aardrijkskunde11
AV11
Biologie11
Chemie11
Communicatiewet12
Duits12
Engels33
Flex11
Frans54
Fysica11
Geschiedenis22
Godsdienst22
LO22
Nederlands54
POP Moderne Talen11
Wiskunde44
3232

Wat ga je leren?

Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Je krijgt ook Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Voortraject

Alle basisopties uit het tweede jaar, behalve die met een B-programma, geven uitzicht op deze studierichting.

Toekomstgericht

In de derde graad kan je nog verschillende richtingen uit. De logische verderzettingen van deze richtingen zijn ‘Economie-Moderne Talen’, ‘Moderne Talen-Wetenschappen’ en ‘’Taal- en Communicatiewetenschappen’.

Deze drie richtingen situeren zich alledrie binnen de doorstroomfinaliteit. Heb je interesse om toch iets praktischer aan de slag te gaan, dan kan je ook doorstromen naar ‘Taal en Communicatie’, een taalkundige richting binnen de dubbele finaliteit.

Na de derde graad met een component ‘Moderne Talen’ zijn nog veel verschillende richtingen in het hoger onderwijs toegankelijk. In het verlengde van het secundair onderwijs liggen dan richtingen open zoals: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies).

Aangezien Moderne Talen een domeinoverschrijdende studierichting is met een brede algemene vorming, zijn nog veel andere keuzes mogelijk, afhankelijk van motivatie en interesse.

Voor wie is deze richting bedoeld

Je behaalde mooie cijfers voor de taalvakken en ging hierbij ook meermaals met de verdiepingsdoelen aan de slag.

Je werkt graag met complexe leerinhouden waarbinnen je vlot verbanden kan leggen.

Je houdt van logisch redeneren.

Je bent verbaal sterk en hebt een goed taalgevoel.

Je bent bereid om taal op een abstracte manier te analyseren en er op een gestructureerde manier mee om te gaan.

Je drukt je graag vlot en gepast uit, ook in enkele vreemde talen.

Je bent nieuwsgierig naar andere culturen.

Je beseft dat taal en communicatie een impact hebben op mens en samenleving.

Je bent geboeid door literatuur en bereid om literaire teksten diepgaand te analyseren.

Je bent geboeid door de actualiteit en de manier waarop die door de verschillende media gepresenteerd wordt.