Lessentabel

Vak5e jaar6e jaar
aardrijkskunde11
artistieke vorming1/
bedrijfsorganisatie12**13**
Engels22
Frans22
geschiedenis11
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen11
Nederlands4**4**
vakoverschrijdend project&portfolio (VOPP)22
wiskunde22
3232
** 2 uur in flex gegeven

Wat ga je leren?

Bedrijfsorganisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer. We leren je HR-activiteiten te ondersteunen met aandacht voor aspecten van instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en loonberekeningen.

Je houdt je bezig met macro- en micro-economie. Je maakt kennis met de doelstellingen en de werking van een onderneming, personen – en vennootschapsbelasting en btw. Je bent geïnteresseerd in fiscaliteit en accounting. Je kan een jaarrekening analyseren en een kostprijs berekenen. Je kan sociaal-juridisch advies geven, lonen berekenen en de personeelsadministratie voeren.

Wiskunde wordt uitgebreid met een deel financiële wiskunde om de economische doelstellingen te ondersteunen.

Voortraject

Deze richting is het logische vervolg op bedrijf en organisatie in de tweede graad. Je kan ook vanuit andere economische richtingen naar bedrijfsorganisatie overschakelen, mits een inhaalpakket boekhouden.

Toekomstgericht

Na de derde graad in deze richting beschik je over enkele beroepskwalificaties waardoor je onmiddellijk kan doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Je kan echter ook verder studeren aan het hoger onderwijs, bij voorkeur in een professionele bachelor, bijvoorbeeld in ed studierichting ‘Bedrijfskunde’. Een keuze voor een pedagogische opleiding naar het onderwijs behoort ook tot de mogelijkheden.

VOOR WIE IS DEZE RICHTING BEDOELD?

Wens je een commerciële vorming op niveau? Kies dan voor bedrijfsorganisatie: een combinatie van een brede algemene kennis, vlotte praktische talenkennis en inzicht in boekhouden.

EXTRA INFORMATIE