Lessentabel

Vak1e jaar2e jaar
aardrijkskunde11
artistieke vorming1
Bedrijfswetenschappen8**9**
Engels3*2
Frans23*
geschiedenis11
godsdienst22
informaticawetenschappen11
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen21
Nederlands4*4*
vakoverschrijdend project&portfolio (VOPP)22
wiskunde34
3232
* 1 uur in flex gegeven
** 2 uur in flex gegeven

Wat ga je leren?

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruik je wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

In het vak economie analyseer je macro- en micro-economische concepten. Je kan strategisch plannen en toont interesse in marketingbeleid. Je houdt je bezig met verschillende aspecten van financiering en accounting. Je analyseert jaarrekeningen en doet aan kostprijsberekening. Aspecten van sociaal en fiscaal recht komen ook aan bod.

Andere functionele managementdomeinen die in de opleiding aanwezig zijn: aspecten van Human Resources Management, Supply Chain en Management.

Wiskunde wordt uitgebreid met matrices, functies, integralen en statistiek.

In informatica ga je aan de slag met informatie- en databeheer.

Toekomstgericht

Deze domeingebonden doorstroomrichting bereidt je voor op een studie in het hoger onderwijs. Je kan kiezen voor een professionele of academische opleiding. Binnen de academische opleidingen kies je best voor een studierichting die thematisch aansluit bij jouw economische vooropleiding. We denken hierbij bijvoorbeeld aan ‘Handelswetenschappen’ of ‘Bedrijfskunde’, maar ook de gecombineerde studiegebieden ‘International Affairs’ of ‘Sociaal-economische wetenschappen’ behoren tot de mogelijkheden. Een keuze voor een pedagogische opleiding binnen het onderwijs behoort ook tot de mogelijkheden.

VOOR WIE IS DEZE RICHTING BEDOELD?

???

EXTRA INFORMATIE

???