Lessentabel

Vak5e jaar6e jaar
aardrijkskunde11
artistieke vorming1/
informaticawetenschappen02*
chemie + labo3*2
BC(S)W22
biologie + labo3*2
fysica + labo23*
Engels3*2
Frans23*
geschiedenis11
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands4*4*
vakoverschrijdend project&portfolio (VOPP)22
wiskunde44
3232
* 1 uur in flex gegeven

Wat ga je leren?

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch- wetenschappelijk denken. Er is op basis van geïntegreerde STEM veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Je denkt ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

De vakken fysica en chemie kennen een forse uitbreiding op het basispakket. Probleemoplossend denken vanuit STEM en labowerk schrikken je niet af.

Het vak wiskunde wordt uitgebreid met een pakket matrices, functies, integralen en statistiek

In het vak informaticawetenschappen ga je aan de slag met algoritmen en programmeren.


Toekomstgericht

Deze domeingebonden doorstroomrichting bereidt je voor op een studie in het hoger onderwijs. Je kan kiezen voor een professionele of academische opleiding. Binnen de academische opleidingen kies je best voor een studierichting die thematisch aansluit bij jouw wetenschappelijke vooropleiding.
We denken hierbij bijvoorbeeld aan:

Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Wetenschappen, Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Industriële wetenschappen en Technologie (Chemie).

Een keuze voor een pedagogische opleiding binnen het onderwijs behoort ook tot de mogelijkheden.