Lessentabel

Vak5e jaar6e jaar
aardrijkskunde11
artistieke vorming1/
Duits23*
economie4*5*
Engels3*3*
Frans4*3
geschiedenis22
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen21
Nederlands4*4*
vakoverschrijdend project&portfolio (VOPP)22
wiskunde34
3232
* 1 uur in flex gegeven

Wat ga je leren?

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruik je wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen je je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

In het vak economie analyseer je macro- en micro-economische concepten. Je leert strategisch plannen en toont interesse in marketingbeleid. Je houdt je bezig met verschillende aspecten van financiering en accounting. Je analyseert jaarrekeningen en doet aan kostprijsberekening. Aspecten van fiscaal recht komen ook aan bod.

Je krijgt een uitgebreid pakket moderne talen. Bij Engels, Frans en Nederlands leer je o.a. over taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling. Je maakt kennis met taalvariatie. Het accent ligt op de communicatieve vaardigheden, maar ook literatuur komt aan bod.

Je krijgt in deze richting ook een derde vreemde taal: Duits.

Toekomstgericht

Deze doorstroomrichting bereidt je voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Je kan kiezen voor een professionele of een academische bacheloropleiding.
De mogelijkheden zijn erg breed:

Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies.

International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen.

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.

Onderwijs.