Lessentabel

Vak5e jaar6e jaar
aardrijkskunde11
artistieke vorming1/
economie4*5*
Engels22
Frans33
geschiedenis22
godsdienst22
informaticawetenschappen11
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen22
Nederlands4*4*
vakoverschrijdend project&portfolio (VOPP)22
wiskunde6*6*
3232
* 1 uur in flex gegeven

Wat ga je leren?

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden.

Je krijgt een uitgebreid pakket wiskunde.

In het vak informaticawetenschappen ga je aan de slag met algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren.

In het vak economie analyseer je macro- en micro-economische concepten. Je leert strategisch plannen en toont interesse in marketingbeleid. Je houdt je bezig met verschillende aspecten van financiering en accounting. Je analyseert jaarrekeningen en doet aan kostprijsberekening. Aspecten van fiscaal recht komen ook aan bod.

Toekomstgericht

Deze doorstroomrichting bereidt je voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Je kan kiezen voor een professionele of een academische bacheloropleiding.
De mogelijkheden zijn erg breed:

Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, digital design, Industriële wetenschappen en Technologie.

Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde.

International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen (m.u.v Communicatiewetenschappen), Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Verkeerskunde.

Economische en Toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.

Onderwijs.