Lessentabel

Vak5e jaar6e jaar
aardrijkskunde11
artistieke vorming1/
Engels22
Frans33
geschiedenis22
godsdienst22
Grieks4*4*
Latijn4*4*
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen21
Nederlands4*4*
taaltechn.-taalred./2
vakoverschrijdend project&portfolio (VOPP)22
wiskunde33
3232
* 1 uur in flex gegeven

Wat ga je leren?

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten in het Latijn en in het Grieks een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

In de vakken Latijn en Grieks ga je aan de slag met teksten uit de klassieke talen. Je probeert ze te begrijpen naar vorm en inhoud en wil ze leren plaatsen in het geheel van het klassieke oeuvre. Ook elementen uit de geschiedenis en de cultuur van Grieken en Romeinen komen aan bod. Je beseft dat de antieke beschaving een bron is van onze westerse cultuur.

Toekomstgericht

Deze doorstroomrichting bereidt je voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Je kan kiezen voor een professionele of een academische bacheloropleiding.
De mogelijkheden zijn erg breed:

Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies, Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk, Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Onderwijs.