Lessentabel

Vak5e jaar6e jaar
aardrijkskunde11
biologie11
chemie21
Engels22
Frans33
Fysica11
geschiedenis22
godsdienst22
Grieks4*4*
Informaticawetenschappen01
lichamelijke opvoeding22
Nederlands4*4*
vakoverschrijdend project&portfolio (VOPP)22
wiskunde6*6*
3232
* 1 uur in flex gegeven

Wat ga je leren?

Grieks-Wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde. Via het lezen van authentieke teksten verwerf je een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden.

In het vak Grieks ga je aan de slag met teksten uit de klassieke talen. Je probeert ze te begrijpen naar vorm en inhoud en wil ze leren plaatsen in het geheel van het klassieke oeuvre. Ook elementen uit de geschiedenis en de cultuur van de Grieken komen aan bod. Je beseft dat de antieke beschaving een bron is van onze westerse cultuur.

Je krijgt een uitgebreid pakket wiskunde en bent bereid met het nodige doorzettingsvermogen moeilijke wiskundige problemen op te lossen.

Voor de wetenschapsvakken (biologie, fysica en chemie) wordt het pakket ook beperkt uitgebreid.

In informaticawetenschappen maak je kennis met algoritmen en ga je leren programmeren.

Toekomstgericht

Deze doorstroomrichting bereidt je voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Je kan kiezen voor een professionele of een academische bacheloropleiding. De mogelijkheden zijn erg breed:

Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies.

Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen.

Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen.

Digital design, Industriële wetenschappen en Technologie, Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde.

Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde.

Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk.

Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Onderwijs.