Lessentabel

Vak5e jaar6e jaar
aardrijkskunde11
artistieke vorming/1
Engels22
filosofie3*2*
Frans33
geschiedenis22
godsdienst22
kunstbeschouwing11
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen11
Nederlands4*4*
Psychologie / sociale wetenschappen5**5**
vakoverschrijdend project&portfolio (VOPP)22
wiskunde32
statistiek/2
3232
* 1 uur in flex gegeven
* 2 uur in flex gegeven

Wat ga je leren?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom jezelf, het goed en het kwade. Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyser je wetenschappelijke theorieën.

Tijdens sociale en gedragswetenschappen leer je vanuit een theoretische benadering kritisch reflecteren over visies en thema’s uit de volgende wetenschapsgebieden: politieke en sociale wetenschappen, psychologie en pedagogiek,

In het vak filosofie is er aandacht voor thema’s en vragen uit de antropologie, moraalfilosofie, wetenschapsfilosofie en metafysica.

Kunstbeschouwing wordt doorgezet in de derde graad.

Het vak wiskunde wordt uitgebreid met een pakket statistiek.

Toekomstgericht

Deze doorstroomrichting bereidt je voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Je kan kiezen voor een professionele of een academische bacheloropleiding. De mogelijkheden zijn erg breed:

Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen.

Gezondheidszorg.

Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk.

Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen.

Journalistiek, Communicatiemanagement.

Onderwijs.