Lessentabel

Vak5e jaar6e jaar
aardrijkskunde12*
biologie2*1
chemie22
Engels22
Frans33
fysica22
geschiedenis22
godsdienst22
Latijn4*4*
lichamelijke opvoeding22
Nederlands4*4*
vakoverschrijdend project&portfolio (VOPP)22
wiskunde44
3232
* 1 uur in flex gegeven

Wat ga je leren?

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. Via het lezen van authentieke teksten verwerf je een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

In het vak Latijn ga je aan de slag met teksten. Je probeert ze te begrijpen naar vorm en inhoud en wil ze leren plaatsen in het geheel van het klassieke oeuvre. Ook elementen uit de geschiedenis en de cultuur van de Romeinen komen aan bod. Je beseft dat de antieke beschaving een bron is van onze westerse cultuur.

Het basispakket wetenschappen wordt uitgebreid voor aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. In de wetenschapsvakken gaat extra aandacht naar de onderzoeksvaardigheden.

Het vak wiskunde krijgt een uitbreiding in de vorm van een pakket met matrices, integralen en functies en statistiek.

Toekomstgericht

Deze doorstroomrichting bereidt je voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Je kan kiezen voor een professionele of een academische bacheloropleiding. De mogelijkheden zijn erg breed:

Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden, Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudie.

Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen.

Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Architectuur, Biotechniek, Digital design, Industriële wetenschappen en Technologie.

Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie, Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen.

Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk.

Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen.

Onderwijs.