Lessentabel

Vak5e jaar6e jaar
aardrijkskunde12*
biologie2*2*
chemie22
Duits23*
Engels3*2
Frans4*3
fysica22
geschiedenis22
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands4*4*
vakoverschrijdend project&portfolio (VOPP)22
wiskunde44
3232
* 1 uur in flex gegeven

Wat ga je leren?

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt je ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Het basispakket van de wetenschapsvakken aardrijkskunde, chemie, fysica en biologie krijgt een uitbreiding. Er wordt ingezet op de onderzoeksvaardigheden.

Het vak wiskunde krijgt een uitbreiding voor de volgende onderdelen: matrices, integralen, functies en statistiek.

Je krijgt een uitgebreid pakket moderne talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits en een vierde vreemde taal. Tijdens de lessen Nederlands, Frans en Engels ga je aan de slag met volgende onderdelen van de taalkunde: taalsystematiek, taalverwerving en -ontwikkeling en taalvariatie. Ook literatuur in de moedertaal en vreemde talen komt aan bod. Je bestudeert de relatie tussen taaluitingen en hun gebruiker. Uiteraard staan de communicatieve vaardigheden centraal. Je krijgt ook een introductie in de taaltechnologie.

Toekomstgericht

Deze doorstroomrichting bereidt je voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Je kan kiezen voor een professionele of een academische bacheloropleiding.
De mogelijkheden zijn erg breed:

Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden, Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies

Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling , Biotechniek, Digital design, Industriële wetenschappen en Technologie

Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie, Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen

Global communication, Journalistiek, Communicatiemanagement.