Lessentabel

Vak5e jaar6e jaar
aardrijkskunde11
artistieke vorming1
Duits3*2
Engels4*3*
Frans5*5*
geschiedenis22
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen21
Nederlands4*4*
Spaans23*
taaltechn.-taalred./2
vakoverschrijdend project&portfolio (VOPP)22
wiskunde23
3232
* 1 uur in flex gegeven

Wat ga je leren?

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Je maakt kennis met een vierde moderne vreemde taal. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde.

Je krijgt een uitgebreid pakket moderne talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans. Tijdens de lessen Nederlands, Frans en Engels ga je aan de slag met volgende onderdelen van de taalkunde: taalsystematiek, pragmatiek, taalverwerving en -ontwikkeling, taalvariatie, tekstopbouw en sociolinguïstiek. Ook literatuur in de moedertaal en vreemde talen komt aan bod. Je bestudeert de relatie tussen taaluitingen en hun gebruiker. Uiteraard staan de communicatieve vaardigheden centraal. Je krijgt ook een introductie in de taaltechnologie.

Toekomstgericht

Deze doorstroomrichting bereidt je voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Je kan kiezen voor een professionele of een academische bacheloropleiding. De mogelijkheden zijn erg breed, logische vervolgrichtingen zijn:

Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde.

Journalistiek, Communicatiemanagement.

Onderwijs.