Lessentabel

Vak5e jaar6e jaar
aardrijkskunde12*
artistieke vorming1/
biologie2*2*
chemie22
Engels22
Frans33
fysica3*2
geschiedenis22
godsdienst22
Informaticawetenschappen/1
lichamelijke opvoeding22
Nederlands4*4*
vakoverschrijdend project&portfolio (VOPP)22
wiskunde6*6*
3232
* 1 uur in flex gegeven

Wat ga je leren?

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie,chemie, fysica en wiskunde. Je leert abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiept je wiskundige vaardigheden.

Je krijgt een uitgebreid pakket wiskunde.

In het vak informaticawetenschappen ga je aan de slag met algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren.

Het basispakket van de wetenschapsvakken aardrijkskunde, chemie, fysica en biologie krijgt een uitbreiding. Er wordt ingezet op de onderzoeksvaardigheden.

Toekomstgericht

Deze doorstroomrichting bereidt je voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Je kan kiezen voor een professionele of een academische bacheloropleiding.
De mogelijkheden zijn erg breed, logische vervolgrichtingen zijn:

Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen, Biotechniek, Digital design, Industriële wetenschappen en Technologie.

Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Nautische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen.

Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde.

Onderwijs.