Elke school is verbonden aan een CLB, jullie school is verbonden met Vrij CLB Noordwest-Brabant. Het CLB werkt samen met de school, maar dit belet ons niet om onafhankelijk te zijn in ons advies of onze hulp.

We zijn een laagdrempelige dienst die hulp en advies geeft bij:

  • Begeleiding van onderwijsloopbaan
  • leren en studeren
  • psychosociaal functioneren (je goed voelen in je vel)
  • preventieve gezondheidszorg


We proberen zoveel mogelijk handelingsgericht te werken, dit wil zeggen samen zoeken naar wat de jongere nodig heeft eerder dan wat heeft deze jongere.

Als je vragen hebt kan je bij je (klas)leerkracht, leerlingbegeleider of directeur van je school terecht. Samen kan er besloten worden om de hulp van het CLB in te roepen.

Je mag ook zeker ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB. Het CLB heeft beroepsgeheim en zal samen met jou bekijken welke informatie met wie gedeeld kan worden.

Hoe neem je contact op?

Op onze website vind je onze openingsuren en algemene contactgegevens.

Elke school heeft een eigen contactpersoon, voor KOBOS is dit Els Vercauteren, je kan haar bereiken via Els.Vercauteren@clbnwb.be , 0490/442816 of via Smartschool.

Wil je liever (anoniem) chatten, dan kan dit via www.clbchat.be .

KERSTVAKANTIE 2023