8/01 en 11/01

inhaalproefwerken

dinsdag 16/01

online oudercontact met vakleerkrachten

(17 uur – 21 uur)

maandag 22/01

19.30 uur: infoavond studiekeuze voor ouders en leerlingen zesde en zevende jaar (start to study)

donderdag 25/01    vrijdag 26/01

SID-in voor zesde- en zevendejaars
(studie informatiebeurs)

dinsdag 30/01  

ouderraad

01/04 – 14/04

PAASVAKANTIE

06/04 – 14/04

skivakantie tweedejaars

18/04 en 19/04

klassenraden eerste graad: leerlingen zijn
thuis met afstandsonderwijs

donderdag 18/04

klassenraden voor het derde tot zevende jaar: de leerlingen zijn thuis

vrijdag 19/04

rapport 3

(nm) mentorgesprek online voor derde tot zevende jaar,
leerlingen zijn thuis met afstandsonderwijs

dinsdag 23/04

online oudercontact 3e – 7e jaar

donderdag 25/04  

klasfoto

29/04 – 03/05  

oriënteringsweek eerste graad

dinsdag 6/02

schoolraad

vrijdag 09/02

laatste 100-viering zesdejaars ASO/TSO en zevendejaars BSO

12/02 – 18/02

KROKUSVAKANTIE

26/02 – 01/03

oriënteringsweek eerste graad en poolproject- week vijfde jaar

donderdag 2/05 en woensdag 3/05

inleefdag/ sportdag derde jaar en projectdagen
vierde jaar

donderdag 02/05

themadag vijfde jaar

vrijdag 03/05

sportdag vijfde, zesde en zevende jaar

mentorgesprekken op school eerste graad

dinsdag 07/05

online oudercontact voor eerste graad

donderdag 09/05 en vrijdag 10/05

OLH Hemelvaart

dinsdag 14/05

ouderraad

woensdag 15/05

teamoverleg – leerlingen zijn thuis met afstandsonderwijs

maandag 20/05

Pinkstermaandag

dinsdag 28/05

schoolraad

woensdag 29/05

dag van de leerlingenraad

dinsdag 5/03

teamoverleg: leerlingen zijn thuis met afstandsonderwijs

zaterdag 09/03        zondag 10/03

opendeurdag

maandag 11/03

facultatieve vrije dag

donderdag 14/03 OF maandag 18/03 OF dinsdag 19/03

excursie Lille
vijfde jaar (één dag)

vrijdag 15/03

infoavond studeren aan het hoger onderwijs

dinsdag 19/03

ouderraad

25/03 – 27/03

syntheseproeven tweede graad
(doorstroom- en dubbele finaliteit)

donderdag 28/03

leerlingen tweede graad (doorstroom en dubbele finaliteit) VRIJ

(verbeterdag voor leerkrachten)

vrijdag 7/06

start syntheseproeven bovenbouw

17/06 – 21/06

oriënteringsweek eerste graad

maandag 24/06

sportdag eerste graad

maandag 24/06 – woensdag 26/06

deliberaties tweede en derde graad:
leerlingen zijn vrij

donderdag 27/06

mentorgesprekken op school (1-6 en 7 BSO) en inleveren
boeken

rapport 4

oudercontact 1-5 en 6BSO (13 uur tot 18 uur)

proclamatie zesde- en zevendejaars (19.30 uur tot 23 uur)

vrijdag 28/06

afsluitmoment voor alle leerlingen (8.30 uur -12 uur)

ZOMERVAKANTIE