Het Sint-Theresiacollege

Het Sint-Theresiacollege is gegroeid uit het Sint-Theresia-Instituut dat van 1929 tot 1956 een kleinseminarie was van de paters Assumptionisten. Hier werden jongens van 12 tot 18 jaar voorbereid op de eigenlijke priesteropleiding in een (groot)seminarie. Deze school was gevestigd in de gebouwen die later het Sint-Godelieve instituut zouden worden in de Mechelseweg in het centrum van de gemeente Kapelle-op-den-Bos, nabij de kerk.

Op vraag van het bisdom werd het Sint-Theresia-Instituut in 1956 het Sint-Theresiacollege, met internaat en externaat en met afdelingen van de Moderne en Oude Humaniora. Voor dit college werden op een uitgestrekt terrein in de Veldstraat de nodige gebouwen opgetrokken.

Vanaf 1973 was in het Sint-Theresiacollege alleen nog een externaat. Met ingang van het schooljaar 1976-1977 werd het college een school voor jongens en meisjes.


Het Sint-Godelieve instituut

De school ontstond in 1893 toen de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën een klooster en een lagere meisjesschool oprichtten tegenover de ingang van de Sint-Niklaaskerk.

De lagere school werd in de jaren 1940 verlengd met een negende, tiende en elfde leerjaar en in 1958 werd een autonome secundaire school opgericht: het Sint-Godelieve-Instituut met technische richtingen Handel, Secretariaat-Talen en sinds schooljaar 2008-2009 de richting Boekhouden-Informatica. In de beroepsrichtingen kon je Kantoor & Mode volgen. De school werd Sint-Godelieve genoemd als eerbetoon aan overste Godelieve die de lagere meisjesschool had uitgebouwd in het begin van de twintigste eeuw.

De zusters hadden ondertussen aan de overkant van de Mechelseweg het schoolgebouw van de paters Assumptionisten aangekocht. Dit gebouw werd in 1960 betrokken door de leerkrachten en de leerlingen van het Sint-Godelieve-instituut.

Vanaf het schooljaar 1976-1977 werden ook jongens ingeschreven.


Eerste samenwerking

In januari 2019 werden de schoolbesturen van beide scholen, samen met het schoolbestuur van de Katholieke Vrije Basisschool Kapelle-op-den-Bos, eengemaakt. Dit was meteen de eerste stap in een nauwe samenwerking tussen STK en SGI. In september 2019 werd een gezamenlijke eerste graad opgericht, die meteen ook volop inzette op de vernieuwing van het secundair. Alle eerstejaars zaten vanaf dan op de campus in de Veldstraat. Af en toe kwamen ook al enkele STK-zesdejaars les volgen op de campus in de Mechelseweg.

EN NU

Vanaf het schooljaar 2020-2021 was de samensmelting volledig. Leerlingen kunnen nu les krijgen op beide campussen, ongeacht in welke studierichting ze zitten. Alleen de eerste graad zit altijd op campus Veldstraat.