2e graad - 1e leerjaar

Vanaf het schooljaar 2021-2022 bereikt de vernieuwing van het secundair onderwijs het derde jaar. Hierover is nog niet alles duidelijk. Je zal hier daarom nog geen lestabellen vinden voor het derde jaar. De studierichtingen hebben wel al de nieuwe benamingen. Sommige studierichtingen zullen nog niet in de tweede graad aangeboden worden, maar over twee jaar wel in de derde graad, zoals bv. de richting Bedrijfswetenschappen (vanaf schooljaar 22-23 in het vijfde jaar).

De vernieuwing van het secundair deelt studierichtingen op in finaliteiten: doorstroming (D), arbeidsgericht (A) of dubbel (D/A).

Richtingen in de D- finaliteit zijn richtingen die voorbereiden op hogere (universitaire) studies. Richtingen met A-finaliteit bereiden voor op de arbeidsmarkt. Met studierichtingen in de D/A-finaliteit kan je beide kanten uit: ze zijn iets praktischer dan de D-richtingen, waardoor je ook al klaar bent voor de arbeidsmarkt, maar theoretisch genoeg zodat je ook nog kan kiezen om verder te studeren.

KOBOS biedt studierichtingen aan in vier grote domeinen: STEM, Taal en cultuur, Maatschappij&Welzijn, Economie&organisatie. Sommige studierichtingen behoren typisch tot één enkel domein, andere kunnen bij verschillende domeinen ondergebracht worden omdat ze eigenlijk domeinoverschrijdend zijn. 

In onderstaand overzicht krijg je een beeld van ons volledig studieaanbod. De gekleurde bolletjes geven aan tot welk domein de richting behoort, of naar welk domeinen de studierichting linken heeft.

Domeinen

Wens je meer informatie over onze school?

Neem contact op via de onderstaande gegevens of download onze schoolbrochure

Campus Veldstraat
Veldstraat 11
1880 Kapelle-Op-Den-Bos

Campus Mechelseweg
Mechelsweg 129
1880 Kapelle-Op-Den-Bos

015 71 93 70

info@kobos.be

Bekijk alvast onze brochure:Schoolbrochure