Aanmelden en inschrijven
eerste jaar
2024-2025

Aanmelden en inschrijven
andere leerjaren

2024-2025

Inschrijving in een ander jaar dan het eerste jaar kan pas gebeuren nadat onze leerlingen hun keuze gemaakt hebben voor het volgende jaar én indien er plaats is! 

– INSCHRIJVINGEN vinden plaats op DINSDAG 2 JULI 2024 op Campus V (Veldstraat 11, 1880 Kapelle-op-den-Bos) en dit van 9 uur tot 16 uur

– Je BRENGT MEE: je identiteitskaart en OP PAPIER de rapporten met vermelding van attest en advies van het voorbije schooljaar (2023-2024) en indien mogelijk ook van het schooljaar daarvoor (2022-2023).

Na een kort intakegesprek met de leerling en de ouder(s) zal er ook gevraagd worden om een engagementsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring bevat een aantal heldere afspraken waarvan we verwachten dat leerling en ouder ze naleven. In bepaalde gevallen, afhankelijk van de richting en het jaar, hou je er best rekening mee dat er tijdens de vakantie een instaptraject afgelegd dient te worden. De voertaal van het gesprek is Nederlands, indien nodig zorg je zelf voor een tolk die deelneemt aan het gesprek. 

Er zijn geen opendeurdagen meer gepland dit jaar

Om een idee te hebben van de vraag naar inschrijvingen per richting, vragen we je vooraf je interesse voor een bepaalde studierichting kenbaar te maken door deze vragenlijst in te vullen. Dat kan vanaf nu.

LET OP! Het invullen van deze vragenlijst betekent echter niet dat je ingeschreven noch aangemeld bent!


De VOLZETVERKLARING kan je begin juli op onze website vinden. Het aantal plaatsen zal waarschijnlijk erg beperkt zijn, zodat je best ook rekening houdt met een PLAN B.


Als voor of bij de inschrijving blijkt dat de richting volzet verklaard is, kan je toch op 2 juli langskomen op school, want je ontvangt een weigeringsdocument. Je komt dan ook op onze CHRONOLOGISCHE WACHTLIJST terecht zodat je later alsnog zou kunnen inschrijven indien er een plaats vrijkomt. 

Als je (ouder / leerling) zelf niet aanwezig kan zijn op 2 juli of eind augustus, kan heel uitzonderlijk een famlielid of naaste vriend(in) op school langskomen om in te schrijven (of op de wachtlijst te plaatsen) door gebruik te maken van een volmacht (volledig correct in te vullen document!). 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met de school. 

We kijken ernaar uit je te ontmoeten en welkom te heten op onze school! 


Volzetverklaringen 2023-2024
KOBOS SECUNDAIR

  Hier vind je de volzetverklaringen voor onze school voor het schooljaar 2023-2024.

 INDIEN DE RICHTING NIET VOLZET VERKLAARD IS, kan Inschrijven voor schooljaar 2023-2024 vanaf donderdag 11 januari 2024 om 9u. op campus V, Veldstraat 11, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Breng zeker je identiteitskaart en rapporten van dit en vorig schooljaar mee!

Bij de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs gaan de meeste leerlingen naar het voltijds gewoon secundair onderwijs, waar ze de 1ste graad  starten in het 1ste leerjaar A. Dat kan als je kind op het einde van het lager onderwijs het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald.

Heeft je kind niet alle leerstof van de lagere school verworven en heeft het dus geen getuigschrift basisonderwijs, dan start het in het 1ste leerjaar B.

Het is de bedoeling dat leerlingen in de 1ste graad verder kunnen ontdekken waar hun interesses, talenten en mogelijkheden liggen en die verder kunnen ontplooien. De 1ste graad bereidt jongeren voor op een bewuste  studiekeuze vanaf de 2de graad (vanaf het 3de leerjaar dus).

Algemene informatie rond onderwijs in Vlaanderen vind je HIER.