Volzetverklaringen 2023-2024
KOBOS SECUNDAIR

  Hier vind je de volzetverklaringen voor onze school voor het schooljaar 2023-2024.

 INDIEN DE RICHTING NIET VOLZET VERKLAARD IS, kan Inschrijven voor schooljaar 2023-2024 vanaf donderdag 11 januari 2024 om 9u. op campus V, Veldstraat 11, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Breng zeker je identiteitskaart en rapporten van dit en vorig schooljaar mee!

Bij de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs gaan de meeste leerlingen naar het voltijds gewoon secundair onderwijs, waar ze de 1ste graad  starten in het 1ste leerjaar A. Dat kan als je kind op het einde van het lager onderwijs het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald.

Heeft je kind niet alle leerstof van de lagere school verworven en heeft het dus geen getuigschrift basisonderwijs, dan start het in het 1ste leerjaar B.

Het is de bedoeling dat leerlingen in de 1ste graad verder kunnen ontdekken waar hun interesses, talenten en mogelijkheden liggen en die verder kunnen ontplooien. De 1ste graad bereidt jongeren voor op een bewuste  studiekeuze vanaf de 2de graad (vanaf het 3de leerjaar dus).

Algemene informatie rond onderwijs in Vlaanderen vind je HIER.

INFOWEEKEND 
zaterdag 9 maart & zondag 10 maart 

Tijdens het weekend van 9-10 maart 2024 is iedereen welkom om een kijkje te nemen op onze school! .

 We voorzien een gegidste rondleiding voor ieder gezin, daarom is het fijn om vooraf te weten wie wanneer langskomt. Zo kunnen we in groepjes algemene informatie geven en in kleinere groepjes een georganiseerde gidsing aanvatten! 

BELANGRIJK! Je kan enkel op schoolbezoek komen als je vooraf ingeschreven bent. Dit om het aantal bezoeken echt te spreiden over de twee dagen en we zo alle mensen kunnen verzekeren van een persoonlijke rondleiding.

✍🏼  Schrijf je hier in ( verplicht )! ✍🏼

Aanmelden en inschrijven
eerste jaar
2024-2025

Aanmelden en inschrijven
andere leerjaren

2024-2025

Van het tweede tot het zevende jaar kan er ten vroegste na de paasvakantie aangemeld worden voor het schooljaar 2024-2025.Inschrijven kan vanaf begin juli 2024.
Meer, concretere info volgt!