Het is onze missie om de kinderen en jongeren uit onze regio een harmonieuze schoolloopbaan aan te bieden, van kleuterschool over lager tot secundair onderwijs.

*


In onze scholen zorgen wij voor een breed , gevarieerd en aantrekkelijk studieaanbod dat tegemoetkomt aan de leer- en ontwikkelingsbehoeften, talenten en passies van onze leerlingen. 

*


  • Het is ons expliciet doel om onze leerlingen competent te maken zodat ze succesvol een volgende stap in hun schoolloopbaan én in hun leven kunnen zetten. Even sterk streven we ernaar om onze leerlingen gelukkig te maken.

*


  • Wij helpen onze leerlingen uit te groeien tot zelfzekere, geëngageerde en waarden‐volle wereldburgers met een onderzoekende en kritische geest, maar ook met een open , veelkleurig, verdraagzaam en genuanceerd wereld‐ en mensbeeld. Wij stimuleren onze leerlingen tot sociaal engagement.