OUDERRAAD

Hallo! 

Dit zijn wij (voor een stukje, want we staan niet allemaal op de foto!) 

Doelstellingen

 • Ouders een stem geven.
 • Voeling houden met de school door informatie uit te wisselen.
 • Meedenkenen constructief onze mening geven over de pedagogische aanpak.
 • Advies uitbrengen tegenover de schoolraad.
 • Acties ondernemen.
 • Nadenken over thema’s en deze uitwerken in werkgroepen.
  

Wij helpen onze leerlingen uit te groeien tot zelfzekere, geëngageerde en waarden‐volle wereldburgers met een onderzoekende en kritische geest, maar ook met een open, veelkleurig, verdraagzaam en genuanceerd wereld‐ en mensbeeld. Wij stimuleren onze leerlingen tot sociaal engagement.

De ouderraad van KOBOS staat los van het feestcomité, in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld in vele lagere scholen het geval is. De ouderraad is ook geen belangenorganisatie of drukkingsgroep, maar werkt constructief samen met de school om het opvoedkundig project te helpen realiseren. Hierna volgt een greep uit de initiatieven van de afgelopen jaren:

 • Oudercafé
 • Invulling van de vrije uren
 • Organiseren van gratis thema-avonden voor ouders en leerkrachten met experten over thema’s zoals opvoeden, eetcultuur, faalangst…


Jaarlijks zijn er tot nu toe een vijftal vergaderingen met de voltallige ouderraad. In onderling overleg kan dit uitgebreid worden, of kunnen bepaalde thema’s in werkgroepen worden uitgewerkt.

Elk lid is echter volledig vrij zijn/haar graad van activiteit te bepalen.LEERLINGENRAAD

Hallo! 

Dit zijn wij! 

 • (FOTO 1 : leerlingenraad eerste graad)
 • (FOTO 2 : leerlingenraad tweede graad)

Doelstellingen

 • Leerlingen een stem geven.
 • Samen met coachende leerkrachten een kritische blik werpen op de schoolwerking.
 • Ze zijn de spreekbuis van medeleerlingen en nieuwe ideeën bereiken zo directie en andere geledingen.
 • Acties ondernemen.
 • Nadenken over oplossingen voor thema’s die leven bij en tussen leerlingen.


Op deze manier leren we leerlingen verantwoordelijkheden te nemen en na helpen we hen  na te denken over verbeteringen / veranderingen.  


We splitsen de leerlingenraad bewust op in twee delen: een leerlingenraad eerste graad en een leerlingen  tweede & derde graad. 

Zo kan er specifiek gewerkt worden op de thema’s die iedere jongerengroep bezighoudt.

Enkele realisaties en initiatieven die de voorbije jaren de revue passeerden: 

 • Dag van de jeugdbeweging
 • Broodjes tijdens de middag
 • Muziek op de speelplaats
 • Acties ten voordele van OXFAM (fair trade) 

Afhankelijk van de graad komen de leerlingen

één keer per maand samen. Hier kan praktisch gewerkt worden of er kan een brainstormsessie plaatsvinden. 

Wil je op de hoogte blijven?

VOLG ONS OP INSTAGRAM!

Leerlingenraad 1e graad: 

Leerlingenraad 2e graad: