Privacyverklaring

Informatie en ICT zijn noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs. Geautomatiseerde systemen verwerken persoonsgegevens. Hierop is de privacywetgeving (AVG) van toepassing. Op Kobos secundair nemen we adequate maatregelen op het gebied van informatieveiligheid en privacy (IVP).

Deze maatregelen staan beschreven in het GDPR-beleid van de school. Een uittreksel van dat beleid kan je hier vinden. Het beleid is erop gericht om de kwaliteit van de verwerking van informatie en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren. Uitgangspunt is dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, met name van medewerkers, leerlingen en ouders wordt gerespecteerd. Het aanspreekpunt Informatieveiligheid ziet erop toe dat de regels aangaande privacy toegepast worden binnen de school.

Indien u vragen hebt in verband met privacy, verwerking van gegevens of GDPR in het algemeen, dan kan je terecht bij het aanspreekpunt informatieveilighed van de school. Het aanspreekpunt bereikt u via mail op privacy@kobos.be.

 

Ga naar privacyverklaring

Wens je meer informatie over onze school?

Neem contact op via de onderstaande gegevens of download onze schoolbrochure

Campus Veldstraat
Veldstraat 11
1880 Kapelle-op-den-Bos

Campus Mechelseweg
Mechelseweg 129
1880 Kapelle-op-den-Bos

015 71 93 70

info@kobos.be

Bekijk alvast onze brochure:Schoolbrochure