Inschrijven bij KOBOS secundair

Voor alle administratieve zaken, inschrijvingen, intakegesprekken ben je welkom op campus V, Veldstraat 11.
 
INSCHRIJVEN VOOR HET EERSTE JAAR ('23-'24)

Voor de inschrijvingen in het eerste jaar werken we met het aanmeldsysteem aanmelden.school. Dit systeem staat open tot 21 april om 14 uur. Hieronder vind je de info over het digitaal aanmelden. Aanmelden kan via start.aanmelden.school

INFO DIGITAAL AAMELDEN:

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven.
Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.
Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?
● Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven.
● We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
● We willen voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van onze deelnemende scholen effectief inschrijven.
● Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.
● Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

Voorrangsgroepen
● Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school. Ook stiefbroers
en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of
hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.
● Kinderen van personeel van de secundaire school.

Opgelet: Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de secundaire
school waarin de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is.

INSCHRIJVEN VOOR ANDERE JAREN ('23-'24): meer info na 17 april 2023

 

 

INSCHRIJVEN voor het schooljaar '22-'23: Na telefonische afspraak én als er plaats is.

VOLZETVERKLARING KOBOS SECUNDAIR
Hier vind je de volzetverklaringen voor onze school.

 
BESTELINFORMATIE BOEKEN ('22-'23)

Via deze link vind je de bestelinformatie voor de boeken van Iddink.

En hier vind je de boekenlijsten van alle klassen (je vindt deze info ook per studierichting via het tabblad "Studieaanbod").

 

 

Je kan onze school alvast spelenderwijs verkennen met deze escape room.

Wens je meer informatie over onze school?

Neem contact op via de onderstaande gegevens of download onze schoolbrochure

Campus Veldstraat
Veldstraat 11
1880 Kapelle-op-den-Bos

Campus Mechelseweg
Mechelseweg 129
1880 Kapelle-op-den-Bos

015 71 93 70

info@kobos.be

Bekijk alvast onze brochure:Schoolbrochure