Inschrijven bij KOBOS secundair

INSCHRIJVEN VOOR TWEEDE TOT ZEVENDE JAAR
Voor een inschrijving in een ander jaar dan het eerste, moet je je eerst aanmelden via deze intekenlijst.
Voor het tweede jaar zullen er zeer weinig plaatsen beschikbaar zijn aangezien we een brede eerste graad hebben, waarbij onze leerlingen van het eerste jaar automatisch doorstromen naar het tweede jaar.
Wanneer er plaats is voor de door jou gekozen studierichting, zal je door ons gecontacteerd worden met de vraag om je te komen inschrijven op school. Voor heel wat studierichtingen zal dit pas vanaf maandag 4 juli zijn, omdat we eerst een zicht moeten krijgen op de inschrijvingen van onze eigen leerlingen. Voorzie dus ook een plan B (in een andere school). Wil je zoveel mogelijk kans maken op een plaatsje in onze school, vul dan zo snel mogelijk de intekenlijst in. We werken deze af in de volgorde dat de aanmeldingen binnenkomen.
 
INFOMOMENTEN op zaterdag 11 juni en op vrijdag 1 juli tussen 13 en 17 uur
Op deze dagen kan je informatie en een rondleiding door de school krijgen. Je bent die dagen welkom op campus V (Veldstraat 11).

 

 

INSCHRIJVEN VOOR HET EERSTE JAAR

Voor de inschrijvingen in het eerste jaar werken we met het aanmeldsysteem aanmelden.school.

Wie meldt aan?
Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B, ook broers en zussen en kinderen van personeel.
1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen. 
1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

Hoe aanmelden?
Je meldt aan vanaf 28 maart 2022 (14u00) tot en met 25 april 2022 (14u00) via de website https://aanmelden.school.
Wat heb je nodig om aan te melden?
Een computer met internet en een e-mailadres.
Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op: 
de kids-ID
de isi+-kaart 
een klever van het ziekenfonds 
Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.
 
Stappenplan
1. Account aanmaken 
Je surft naar https://aanmelden.school.
Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
Je kiest: ‘ik heb geen account’.
Je registreert je voornaam en naam, telefoon- of GSM
-nummer, e-mailadres en wachtwoord.
Je ontvangt een e-mail en bevestigt je account via de 
link in de mail.
 
2. Kind aanmelden 
Je surft naar https://aanmelden.school.
Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
Je kiest: ‘ik heb een account’ en je logt in.
Je geeft de gegevens op van je kind.
Je geeft je schoolkeuzes op.
Je ontvangt onmiddellijk een e-mail ter bevestiging (controleer ook je ongewenste e-mails).
Je controleert de gegevens van deze e-mail op eventuele fouten. 
 
3. Mail  
Je ontvangt een e-mail op 05/05/2022 met het resultaat van je toewijzing. 
In deze e-mail staan de instructies om in te schrijven in de school.
 
4. Inschrijven 
Je volgt de instructies van de school om de inschrijving te realiseren.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe. 
Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe. Dit alles gebeurt in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder. 
Er zijn 3 resultaten mogelijk:
1.   Je krijgt een toewijzing in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.
2.   Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.
3.   Je hebt in geen enkele school een toewijzing. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.
Opgelet: Je maakt meer kans op een toewijzing in een school als je meerdere scholen kiest. Je kan alle scholen aanduiden maar dat hoeft niet. Je kan eenzelfde school maar één keer aanduiden. 
 
Voorrangsgroepen
Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben. 
Kinderen van personeel van de secundaire school.
Opgelet: Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de secundaire school waarin de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is.
 
Indicator- en niet-indicatorleerlingen
Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien voor indicator- en niet-indicatorleerlingen.
Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?
Het gezin ontving een schooltoeslag in 2020-2021 of 2021-2022.
De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. 
Bij elke nieuwe inschrijving van een indicatorleerling moeten ouders aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt. Kan dit niet, dan komt de leerling achteraan de lijst van niet-indicatorleerlingen. 
 
 
 
 
 

Je kan onze school alvast spelenderwijs verkennen met deze escape room.

Wens je meer informatie over onze school?

Neem contact op via de onderstaande gegevens of download onze schoolbrochure

Campus Veldstraat
Veldstraat 11
1880 Kapelle-op-den-Bos

Campus Mechelseweg
Mechelseweg 129
1880 Kapelle-op-den-Bos

015 71 93 70

info@kobos.be

Bekijk alvast onze brochure:Schoolbrochure