Ouderraad

De doelstellingen van de ouderraad zijn:

  • ouders een stem geven
  • voeling houden met de school door informatie uit te wisselen
  • meedenken en constructief onze mening geven over de pedagogische aanpak
  • advies uitbrengen tegenover de schoolraad • acties ondernemen
  • nadenken over thema’s en deze uitwerken in werkgroepen
  • enz.

De ouderraad van KOBOS staat los van het feestcomité, in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld in vele lagere scholen het geval is. De ouderraad is ook geen belangenorganisatie of drukkingsgroep, maar werkt constructief samen met de school om het opvoedkundig project te helpen realiseren. Hierna volgt een greep uit de initiatieven van de afgelopen jaren:

  • Oudercafé
  • Invulling van de vrije uren
  • Organiseren van gratis thema-avonden voor ouders en leerkrachten met experten over thema’s zoals opvoeden, eetcultuur, faalangst…

Jaarlijks zijn er tot nu toe een vijftal vergaderingen met de voltallige ouderraad. In onderling overleg kan dit uitgebreid worden, of kunnen bepaalde thema’s in werkgroepen worden uitgewerkt.

Elk lid is echter volledig vrij zijn/haar graad van activiteit te bepalen.

Wens je meer informatie over onze school?

Neem contact op via de onderstaande gegevens of download onze schoolbrochure

Campus Veldstraat
Veldstraat 11
1880 Kapelle-Op-Den-Bos

Campus Mechelseweg
Mechelsweg 129
1880 Kapelle-Op-Den-Bos

015 71 93 70

info@kobos.be

Bekijk alvast onze brochure:Schoolbrochure