Informatie en ICT zijn noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs. Geautomatiseerde systemen verwerken persoonsgegevens. Hierop is de privacywetgeving (AVG) van toepassing. Op Kobos secundair nemen we adequate maatregelen op het gebied van informatieveiligheid en privacy (IVP).

Deze maatregelen staan beschreven in het GDPR-beleid van de school. Een uittreksel van dat beleid kan je hier vinden. Het beleid is erop gericht om de kwaliteit van de verwerking van informatie en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren. Uitgangspunt is dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, met name van medewerkers, leerlingen en ouders wordt gerespecteerd. Het aanspreekpunt Informatieveiligheid ziet erop toe dat de regels aangaande privacy toegepast worden binnen de school.

Indien u vragen hebt in verband met privacy, verwerking van gegevens of GDPR in het algemeen, dan kan je terecht bij het aanspreekpunt informatieveilighed van de school. Het aanspreekpunt bereikt u via mail op privacy@kobos.be.