Economie - wiskunde

3e graad - 2e leerjaar

Domein: | Doorstroom

Wat ga je leren

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie krijgt de meeste aandacht. De analyse moet leiden tot een inzicht in de kracht en de beperkingen van de markteconomie en tevens in het feit waarom bepaalde economieën succesvoller zijn dan andere in het creëren van materiële welvaart en in de verdeling ervan, ook onder de zwakkeren.
Voorop staat de werking van het prijsmechanisme in een competitieve markt.

Vaak schiet het marktmechanisme tekort en is overheidsoptreden aangewezen. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de onderwerpen die kaderen in het bedrijfsbeleid: ondernemingsplan, budgetten, kostenbeheersing, financiering, internationale handel, personeelsbeleid.

Aangezien je zes uur wiskunde per week krijgt, ga je hier ook dieper op in. Je bestudeert specifieke onderwerpen zoals integraalrekening, ruimtemeetkunde, stochastiek, complexe getallen, verloop van functies... die je voorbereiden op wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs. Daarnaast zal je de wiskunde ook gebruiken om abstract te leren denken. 

 

Voortraject

Je volgde in de tweede graad Economie-optie wiskunde. Mits een inhaalpakket economie, kan je ook overschakelen vanuit een andere wiskundige richting.

Voor wie is deze richting bedoeld

Heb jij belangstelling voor economische en maatschappelijke problemen? Kan je logisch, analytisch en kritisch denken en wil je hierin nog beter worden? Dan ben je bij Economie-Wiskunde aan het juiste adres!

Toekomstgericht

De verdere doorstromingsmogelijkheden na economie zijn zeer uitgebreid, zowel op hogeschool als universitair niveau.

Voor de hand liggende keuzes binnen de professionele bachelors zijn bedrijfsmanagement, sociale sector, gezondheidssector, onderwijs, … Binnen de academische bachelor- en masteropleidingen zijn voor de hand liggende keuzes een managementopleiding, rechten, talen, economische wetenschappen, …

Meer informatie

In het vijfde en zesde jaar onderzoeken we o.a. waarom een spelconsole anders geprijsd wordt dan een vliegtuigticket, hoe armoede ontstaat en wat we eraan kunnen doen. Wil je weten welke impact de Coronacrisis gehad heeft op ons inkomen of op de werkloosheid of wil je te weten komen of een onderneming winstgevend is en of aandelen een interessante belegging zijn? Als je geïnteresseerd bent in het sociale of in het economische en je houdt van actualiteit en het opzoeken van cijfermateriaal, dan is economie zeker iets voor jou.

 

 

Lessentabel
Vak 2e jaar
Wiskunde 6
Nederlands 4
Frans 3
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Engels 2
Economie 4
VOP 2
Esthetica 1
  32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.