Economie - Moderne Talen

3e graad

Domein: | Doorstroom

Wat ga je leren

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie krijgt de meeste aandacht. De analyse moet leiden tot een inzicht in de kracht en de beperkingen van de markteconomie en tevens in het feit waarom bepaalde economieën succesvoller zijn dan andere in het creëren van materiële welvaart en in de verdeling ervan, ook onder de zwakkeren. Voorop staat de werking van het prijsmechanisme in een competitieve markt. Vaak schiet het marktmechanisme tekort en is overheidsoptreden aangewezen. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de onderwerpen die kaderen in het bedrijfsbeleid: ondernemingsplan, budgetten, kostenbeheersing, financiering, internationale handel, personeelsbeleid ....

Bij de taalvakken gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, ...); competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, ...); interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Voortraject

Je volgde in de tweede graad economie-optie talen of economie-optie wiskunde. In dat laatste geval is misschien een inhaalpakket talen nodig. Ook vanuit andere talenrichtingen kan je naar Economie-Moderne Talen overschakelen, mits een inhaalpakket economie.

Voor wie is deze richting bedoeld

Heb jij belangstelling voor economische en maatschappelijke problemen? Kan je logisch, analytisch en kritisch denken en wil je hierin nog beter worden? Heb je bovendien een talenknobbel? Dan kies je best voor Economie-Moderne Talen!

Toekomstgericht

De verdere doorstromingsmogelijkheden na economie zijn zeer uitgebreid, zowel op hogeschool als universitair niveau.

Voor de hand liggende keuzes binnen de professionele bachelors zijn bedrijfsmanagement, sociale sector, gezondheidssector, onderwijs, … Binnen de academische bachelor- en masteropleidingen zijn voor de hand liggende keuzes een managementopleiding, rechten, talen, economische wetenschappen, …

Richtingen die meer wiskundig of wetenschappelijk zijn, liggen minder in het verlengde van deze studierichting.

Lessentabel
Vak 1e jaar 2e jaar
Frans 4 3
Nederlands 4 4
Economie 4 4
Engels 3 3
Wiskunde 3 3
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Duits 2 3
VOP 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Esthetica 1 1
  32 32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.