Wiskunde - Wetenschappen

3e graad

Domein: | Doorstroom

Wat ga je leren

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollab, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal. 

Aangezien je zes uur wiskunde per week krijgt, ga je hier ook dieper op in. Je bestudeert specifieke onderwerpen zoals integraalrekening, ruimtemeetkunde, stochastiek, complexe getallen, verloop van functies... die je voorbereiden op wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs. Daarnaast zal je de wiskunde ook gebruiken om abstract te leren denken.

Voortraject

Je volgde in de tweede graad de richting Wetenschappen of (Grieks-)Latijn-Wetenschappen.

Voor wie is deze richting bedoeld

Wil je op zoek gaan naar de orde, samenhang en structuren van de ons omringende wereld? Ben je gedisciplineerd en werk je nauwkeurig? Dan is Wiskunde -Wetenschappen de richting naar jouw hart!

Toekomstgericht

Vanuit deze richting kan je makkelijk doorstromen naar wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs. Zo kan je kiezen voor alle ingenieursrichtingen, voor industriële wetenschappen, ingenieurswetenschappen, geneeskunde, informatica, wiskunde, fysica & sterrenkunde, biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, … als masteropleidingen.

Ook professionele bachelors als elektronica-ICT, multimedia en communicatietechnologie, informatica, verpleegkunde, vroedkunde, agro- en biotechnologie, biowetenschappen, … zijn uiteraard ook mogelijk.

Lessentabel
Vak 1e jaar 2e jaar
Wiskunde 6 6
Nederlands 4 4
Fysica 3 2
Frans 3 3
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Engels 2 2
VOP 2 2
Aardrijkskunde 1 2
Esthetica 1 1
  32 32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.