Techniek wetenschappen (geen 5TW in schooljaar 22-23)

3e graad

Domein: STEM | Dubbel

Wat ga je leren

Techniek-wetenschappen is een theoretische studierichting. De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en vooral chemie) en op het onderzoek in het laboratorium. Wiskunde is een erg belangrijke component. De taalvakken bereiden voor op de praktische communicatie en op de lectuur van vakliteratuur en handleidingen. De wiskunde is van een hoog niveau en volgt hetzelfde leerplan als in de studierichtingen Biotechnische wetenschappen en Industriële wetenschappen. Deze richting steunt op de volgende pijlers:

  • Theoretische inzichten in de biologie, de chemie en de fysica met de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen komen aan bod. In vergelijking met wiskundige richtingen in het ASO worden hier meer de toepassingen van de wiskunde in de wetenschappen beklemtoond.
  • Een ruim aanbod van laboratoriumproeven waarin de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid.
  • Het verwerken van meetresultaten, het simuleren van processen en ict-vaardigheden.
  • De concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden van de 'techniek' en de 'wetenschappen' worden getoetst op hun verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, natuur en milieu.
Voortraject

Je volgde in de tweede graad de richting Techniek-Wetenschappen of een andere Wetenschappelijke richting (Wetenschappen of (Grieks-)Latijn-Wetenschappen).

Voor wie is deze richting bedoeld

Heb je interesse voor positieve wetenschappen en labowerk? Ben je geboeid door de technologische evolutie en wil je daar later je steentje toe bijdragen? Ben je niet alleen een denker, maar ook een doener? Dan is Techniek-Wetenschappen voor jou de juiste keuze!

Toekomstgericht

Vanuit deze studierichting kan je doorstromen naar het hoger onderwijs. Door het ruime aanbod aan wetenschappen en wiskunde zijn professionele bachelors als verpleegkunde, voedings-en dieetleer, energietechnologie, elektronica, biomedische laboratoriumtechnieken, biochemie ... zeker mogelijk. In principe zou je vanuit deze richting ook meteen kunnen gaan werken, maar de jobs zijn eerder schaars. Verder studeren wordt dus zeker aangeraden.

Lessentabel
Vak 2e jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Biologie + LAB 2
Chemie + LAB 6
Fysica + LAB 4
Engels 2
Frans 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
  32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.