Latijn - wiskunde

3e graad

Domein: | Doorstroom

Wat ga je leren

In Latijn bestudeer je poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. In de derde graad ga je trouwens aan het werk met uitsluitend authentieke Latijnse teksten. 

Aangezien je zes uur wiskunde per week krijgt, ga je hier ook dieper op in. Je bestudeert specifieke onderwerpen zoals integraalrekening, ruimtemeetkunde, stochastiek, complexe getallen, verloop van functies... die je voorbereiden op wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs. Daarnaast zal je de wiskunde ook gebruiken om abstract te leren denken.

Voortraject

Je volgde in de tweede graad Latijn-optie wiskunde.

Voor wie is deze richting bedoeld

Kan de klassieke oudheid en het Latijn je boeien? Heb je een analytische geest en kan je op een hoog abstract niveau denken en redeneren? Dan is Latijn-Wiskunde voor jou beslist de juiste keuze!

Toekomstgericht

Vanuit deze richting kan je doorstromen naar gelijk welke richting in het hoger onderwijs, zowel op hogeschool- als op universitair niveau. Zowel richtingen in de menswetenschappen, als richtingen in de natuurwetenschappen en wiskunde zijn mogelijk.

Voor de hand liggende keuzes zijn onderwijs, verpleegkunde, elektronica-ict, landmeting, luchtvaarttechnologie, ... in de professionele bachelors en geschiedenis, geneeskunde, farmaceutische wetenschappen, ingenieurswetenschappen, rechten, biomedische wetenschappen, wiskunde, fysica en sterrenkunde, informatica, industriële wetenschappen, ingenieurswetenschappen, architectuur, … bij de masteropleidingen. Zoals je ziet, de keuze is ruim!

Meer informatie

In het vijfde en het zesde jaar lees je bij Latijn verschillende tekstsoorten: retoriek (de kunst van de welsprekendheid), epiek (de fantastische verhalen van Vergilius en Homeros), lyriek (poëzie over het diepmenselijke), historiografie (of hoe een journalist uit de oudheid te werk ging), filosofie (hoe de oudste westerse filosofen nadachten over de aarde, over de mens en over het menselijke) en recht: Romeins Recht is de basis van het hedendaags rechtssysteem. De taalkunde, woordenschat en dergelijke die je krijgt hangt af van de teksten die je leest. 

Bij wiskunde zie je veel theorie, maar ook veel praktische toepassingen.

Lessentabel
Vak 1e jaar 2e jaar
Wiskunde 6 6
Nederlands 4 4
Latijn 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
VOP 2 2
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Esthetica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
  32 32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.