Latijn - wetenschappen

3e graad

Domein: | Doorstroom

Wat ga je leren

In Latijn bestudeer je poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. In de derde graad ga je trouwens aan het werk met uitsluitend authentieke Latijnse teksten.

Daarnaast gaat je aandacht naar de wetenschappen. Biologie, chemie en fysica leer je niet alleen uit de cursus, maar ook in het lab, waar je zelf experimenten doet en onderzoek voert. De wetenschappen worden geruggensteund door een cursus wiskunde, waarbij het accent meer op de toepassingen dan op de pure theorie ligt.

Voortraject

Je volgde in de tweede graad Latijn-optie wiskunde.

Voor wie is deze richting bedoeld

Heb je een breed interesseveld? Ben je geboeid door wijsheden van klassieke auteurs én gefascineerd door de recente wetenschappelijke ontwikkelingen? Dan is Latijn-Wetenschappen de geknipte studierichting voor jou!

Toekomstgericht

Vanuit deze richting is doorstromen naar het hoger onderwijs op hogeschool- of universitair niveua geen probleem. Een keuze voor opleidingen met een sterke component wiskunde is minder vanzelfsprekend, maar afhankelijk van je inzet en capaciteiten, ook mogelijk.

Voor de hand liggende keuzes zijn onderwijs, verpleegkunde, logopedie & audiologie, toegepaste taalkunde, … binnen de professionele bachelors. Bij de Masteropleidingen zijn mogelijke keuzes geschiedenis, taal- & letterkunde, rechten, geneeskunde, farmaceutische wetenschappen, ingenieurswetenschappen, biomedische wetenschappen, …

Lessentabel
Vak 1e jaar 2e jaar
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 3
Latijn 4 4
Frans 3 3
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie 2 1
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Engels 2 2
Aardrijkskunde 1 2
VOP 1 2
Esthetica 1 1
  32 32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.