Latijn - Moderne talen

3e graad

Domein: | Doorstroom

Wat ga je leren

In Latijn bestudeer je poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. In de derde graad ga je trouwens aan het werk met uitsluitend authentieke Latijnse teksten. Bovendien krijg je een stevig uitgebouwd pakket moderne talen. Nederlands, Frans, Engels en Duits. Het is evident dat de studie van het Latijn een uitstekend hulpmiddel is om je deze moderne talen eigen te maken. 

 

Voortraject

Je volgde in de tweede graad Latijn en hebt een uitgesproken gevoel voor talen.

 

Voor wie is deze richting bedoeld

Heb jij een uitgesproken interesse voor zowel oude als moderne vreemde talen? Dan is Latijn-Moderne Talen de studierichting naar jouw hart!

 

Toekomstgericht

Vanuit deze richting kan je makkelijk doorstromen naar hoger onderwijs. Masters toegepaste taalkunde, maar even goed masters in de communicatiewetenschappen, politieke en sociale wetenschappen of rechten behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast kan ook gekozen worden voor richtingen die je voorbereiden op het onderwijs. Ook professionele bachelors zijn uiteraard mogelijk.

Richtingen die meer wiskundig of wetenschappelijk zijn, liggen minder in het verlengde van deze studierichting.

Meer informatie

In het vijfde en het zesde jaar lees je bij Latijn verschillende tekstsoorten: retoriek (de kunst van de welsprekendheid), epiek (de fantastische verhalen van Vergilius en Homeros), lyriek (poëzie over het diepmenselijke), historiografie (of hoe een journalist uit de oudheid te werk ging), filosofie (hoe de oudste westerse filosofen nadachten over de aarde, over de mens en over het menselijke) en recht: Romeins Recht is de basis van het hedendaags rechtssysteem. De taalkunde, woordenschat en dergelijke die je krijgt hangt af van de teksten die je leest. 

Je krijgt vier moderne talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) aangeleerd, waarbij je zowel de theorie van de taal (be)studeert als de kans krijgt om je vaardigheden aan te scherpen: luisteren, lezen, spreken en schrijven komen aan bod. Naast de talen zelf  leer je ook iets over de achtergrond en de cultuur van de verschillende vreemde talen. Literatuur is ook een belangrijk onderdeel bij al deze talen. 

 

 

Lessentabel
Vak 1e jaar 2e jaar
Frans 4 3
Nederlands 4 4
Latijn 4 4
Engels 3 3
Wiskunde 3 3
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
VOP 2 2
Duits 2 3
Aardrijkskunde 1 1
Esthetica 1 1
  32 32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.