Grieks - Latijn

3e graad

Domein: | Doorstroom

Wat ga je leren

In Latijn bestudeer je poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

De component Grieks brengt je in contact met meesterwerken van de Griekse literatuur. Je tracht er de boodschap en vormgeving van te ontdekken en te interpreteren. Je komt eveneens tot de ontdekking dat de Griekse auteurs de grondleggers zijn geweest van literaire genres die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gebracht.

 

Voortraject

Je volgde Latijn-Grieks in de tweede graad.  

Voor wie is deze richting bedoeld

Je kan een grotere studiedruk aan, je hebt immers minder uren voor dezelfde leerstof van je algemene vakken. Je hebt een goede en regelmatige studiehouding. Oude en moderne talen spreken je aan. Je bent geïnteresseerd in historische en filosofische teksten. 

Toekomstgericht

Vanuit deze richting kan je makkelijk doorstromen naar hoger onderwijs. Masters toegepaste taalkunde, maar even goed masters in de communicatiewetenschappen, politieke en sociale wetenschappen of rechten behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast kan ook gekozen worden voor richtingen die je voorbereiden op het onderwijs. Ook professionele bachelors zijn uiteraard mogelijk.

Richtingen die meer wiskundig of wetenschappelijk zijn, liggen iets minder in het verlengde van deze studierichting omwille van het beperktere aantal uren wiskunde en wetenschappen in het vijfde en zesde jaar.

Meer informatie

In het vijfde en het zesde jaar lees je bij beide talen verschillende tekstsoorten: retoriek (de kunst van de welsprekendheid), epiek (de fantastische verhalen van Vergilius en Homeros), lyriek (poëzie over het diepmenselijke), historiografie (of hoe een journalist uit de oudheid te werk ging), filosofie (hoe de oudste westerse filosofen nadachten over de aarde, over de mens en over het menselijke) en - bij Latijn - recht: Romeins Recht is de basis van het hedendaags rechtssysteem. Bij Grieks lees je ook dramatiek en leer je hoe het Griekse drama de gevoelens en emoties van haar toeschouwers bespeelt. De taalkunde, woordenschat en dergelijke die je krijgt hangt af van de teksten die je leest. 

De richting Grieks-Latijn biedt je een boeiend, geesteswetenschappelijk aanbod.

 

Lessentabel
Vak 1e jaar 2e jaar
Nederlands 4 4
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Frans 3 3
Wiskunde 3 3
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Engels 2 2
VOP 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Esthetica 1 1
  32 32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.