Humane wetenschappen

3e graad

Domein: | Doorstroom

Wat ga je leren

Belangrijke vakken zijn binnen de richting Humane Wetenschappen zijn Cultuurwetenschappen en Gedragswetenschappen. Binnen het vak Cultuurwetenschappen bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving; de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; verschillende mens- en wereldbeelden; de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving; kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving; de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen. Binnen het vak Gedragswetenschappen bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort; de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden; de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen; de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving; het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid; de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.

Voortraject

Vanuit alle studierichtingen met D-finaliteit kan je doorstromen naar de richting Humane Wetenschappen, mits een inhaalpakket cultuur- en gedragswetenschappen.

Voor wie is deze richting bedoeld

Ben je geboeid door menselijke relaties en psychologische en pedagogische onderwerpen? Heb je belangstelling voor de sociale en culturele context waarin mensen leven? Dan is Humane Wetenschappen beslist een studierichting voor jou!

Toekomstgericht

Hogeschool- en universitaire richtingen in de sociaal-culturele sector zijn het meest aangewezen. Veel leerlingen die uitstromen uit humane wetenschappen, kiezen voor het onderwijs (kleuter, basis of secundair) of voor een bachelor sociaal werk, (ortho-)pedagogie, ergotherapie, ... Ook journalistiek en verpleegkunde worden vaak gekozen.

Ook universitaire studies als master in sociale wetenschappen, in communicatiewetenschappen, in psychologie of recht behoren tot de mogelijkheden.

Lessentabel
Vak 1e jaar 2e jaar
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Wiskunde 3 4
Cultuurwetenschappen 3 3
Gedragswetenschappen 3 3
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Engels 2 2
VOP 2 2
Expressie 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Esthetica 1 1
  32 32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.