Secretariaat - Talen

3e graad

Domein: Economie en organisatie | Dubbel

Wat ga je leren

Secretariaat-talen wil je voorbereiden op de vele secretariaatsfuncties van het bedrijfsleven en de administratieve diensten. Het is een polyvalente studierichting die een veelzijdige vorming in moderne vreemde talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits). De nadruk ligt op de talen en is vooral afgestemd op de praktijk en de specifieke handelstaal, zowel mondeling als schriftelijk. Er wordt verwacht dat je opdrachten ordelijk, stipt en nauwkeurig kunt uitvoeren. In het taalonderwijs komen luisteren, spreken, lezen en schrijven aan bod.Je leert een drietalige zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels voeren. Je leert teksten zonder taal- en grammaticafouten opstellen in een vlotte stijl en met correcte inhoud. Je leert communiceren via telefoon, fax, gewone en elektronische post, netwerken... In het Duits of Spaans werk je vooral met veel voorkomende zakelijke teksten. In de bedrijfsgerichte secretariaatsvorming komen ICT-toepassingen en BIN-normen aan bod. Je leert werken met enkele professionele basispakketten zoals tekstverwerking, gegevensbanken en elektronisch rekenblad. Je leert efficiënt documenten opmaken. Je maakt kennis met basiselementen van burgerlijk recht, handelsrecht, sociale wetgeving en praktische toepassingen op de fiscaliteit (BTW en personenbelasting). Basiskennis van onthaal en public relations vervolmaakt de opleiding.

 

Voortraject

Je volgde in de tweede graad een economische richting of komt uit de richting Handel-Talen.

 

Voor wie is deze richting bedoeld

Heb je interesse voor algemene en voor bedrijfsgerichte vakken, maar toch vooral voor talen? Vind je het prettig om te communiceren met mensen, niet enkel in het Nederlands, maar ook in de vreemde talen? Dan kan je kiezen voor de richting Secretariaat -Talen.

 

Toekomstgericht

Deze studierichting bereidt je voor op het hoger onderwijs. Die bacheloropleiding kan in het verlengde van je studie liggen, zoals office management, initiële lerarenopleiding moderne talen, communicatiemanagement, informatiemanagement, toerisme- en recreatiemagement, of ze kan gebaseerd zijn op je ruime algemene vorming, bv. onderwijs, paramedische sector. Wil je liever meteen aan het werk, dan kan dat meestal vlot als management assistant.

 

Lessentabel
Vak 1e jaar 2e jaar
Frans 5 5
Nederlands/Handelscorrespondentie 5 4
Secretariaat/Toegepaste informatica 5 5
Engels 4 4
Duits 3 3
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wiskunde 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Recht 1 0
Spaans 0 2
  32 32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.