Boekhouden-Informatica

3e graad

Heb je een uitgesproken interesse voor economie en ICT? Werk je nauwkeurig, ben je een logische denker en heb je een degelijke basiskennis wiskunde? Dan is de studierichting Boekhouden-Informatica geknipt voor jou.

Domein: Economie en organisatie | Dubbel

Wat ga je leren

In de algemene opleiding vereist wiskunde een vrij hoog abstractieniveau als ondersteuning voor de informaticatoepassingen en is er aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels) in een bedrijfseconomische context.
 
De bedrijfsgerichte vorming bestaat uit:

  • een boekhoudkundig gedeelte met aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de jaarrekeninganalyse en de investeringsanalyse in een onderneming;
  • een gedeelte toegepaste informatica met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen. De leerlingen leren hier programmeren en een eigen website bouwen (webdesign);
  • een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor het beleid van een onderneming en de weerslag hiervan op boekhoudkundig vlak.

Bij informatica leer je programma's te maken door te leren denken als een computer. Je analyseert een probleemstelling zodat je stap voor stap instructies kan bedenken. Je leert werken met het programma Visual Basic. Daarna leer je ook databases te koppelen aan je toepassing: hiervoor leer je databases te interpreteren om ze daarna te manipuleren. Je ontwikkelt ook toepassingen die je kan openen in een webbrowser, zoals websites en apps, Hiervoor leer je de talen PHP, Javascript, CSS, C# en SQL.

Voortraject

Deze richting is het logische vervolg op handel in de tweede graad. Je kan ook vanuit andere economische richtingen naar Boekhouden-Informatical overschakelen, mits een inhaalpakket boekhouden en toegepaste informatica.

Toekomstgericht

Deze studierichting bereidt je voor op het hoger onderwijs. Die bacheloropleiding kan in het verlengde van je studie liggen, zoals bedrijfsmanagement: accountancy & fiscaliteit, financie- en verzekeringswezen, marketing, internationaal ondernemen. Of in het ICT-veld: informatiesystemen, informatiemanagement.

Maar na je opleiding Accountancy en IT kan je ook dadelijk gaan werken als boekhoudkundig bediende.

Lessentabel
Vak 1e jaar 2e jaar
Bedrijfseconomie 7 7
Informatica 5 5
Wiskunde 4 4
Engels 3 3
Frans 3 3
Nederlands 3 3
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
  32 32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.