Wetenschappen

Domein: | Doorstroom

Wat ga je leren

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: Biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan.

Dit betekent dat je leert experimenteren in een practicum en daarover nauwkeurig verslag uitbrengen. Je leert ook zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch om te gaan met deze verworven informatie. Bovendien zoek je telkens een verband tussen behandelde leerstof en actualiteit.

Daarnaast krijg je vijf uur wiskunde: een stevige interesse en aanleg voor wiskunde zijn dus zeker nodig. Naast de algemene vakken krijg je ook drie uur Engels in het derde jaar en twee uur in het vierde haar en telkens vier uur Frans en  Nederlands per week. In het vierde jaar krijg je ook één uur Duits per week.

Voortraject

Alle basisopties uit het tweede jaar, behalve die met een B-programma, geven uitzicht op deze studierichting. Je moet natuurlijk wel geïnteresseerd zijn voor vakken met een wetenschappelijke inslag en voor wiskunde.

Voor wie is deze richting bedoeld

Ben je een fan van natuurwetenschappen? Ben je sterk in wiskunde? Dan is de richting Wetenschappen iets voor jou!

Toekomstgericht

De rechtlijnige verderzetting van deze studierichting in de derde graad is Wiskunde-Wetenschappen. Ook de richting Moderne talen - wetenschappen behoort tot de mogelijkheden.
 
Voor wie het pakket talen en algemene vakken te zwaar of te theoretisch wordt, is de richting Techniek - Wetenschappen zeker een interessante uitweg.

Lessentabel
Vak 2e jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Engels 2
Frans 4
Nederlands 4
Muzikale opvoeding 1
Wiskunde 5
STEM 2
Duits 1
  32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.