Grieks - Latijn - optie talen

Domein: | Doorstroom

Wat ga je leren

De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten.

Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse en Griekse samenleving en cultuur blijft. Maar Latijn en Grieks studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

Voortraject

Je slaagde voor de eerste graad in de optie Latijn en je bent goed in talen.

 

Voor wie is deze richting bedoeld

Je volgde Latijn in de eerste graad en je bent goed in talen. Je studeert graag en regelmatig en je bent geboeid door de taal en de cultuur van de Romeinen en de oude Grieken. Dan is Grieks  -Latijn - optie talen de goede richting voor jou!

Toekomstgericht

De rechtlijnige verderzetting van deze studierichting in de derde graad is Grieks - Latijn of Latijn - Moderne Talen. Vanuit deze richting zijn ongeveer alle andere opties nog mogelijk, behalve de richtingen met veel wiskunde en wetenschappen. Voor sommige richtingen zal wel een inhaalpakket nodig zijn.

Lessentabel
Vak 2e jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Engels 2
Frans 3
Nederlands 4
Grieks 4
Latijn 4
Wiskunde 4
Duits 1
  32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.