Humane wetenschappen

2e graad - 2e leerjaar

Domein: | Doorstroom

Voortraject

Je bent geslaagd voor het derde jaar humane wetenschappen.

Voor wie is deze richting bedoeld

- je hebt interesse voor de mens en de samenleving en bent bereid die op een wetenschappelijke manier te analyseren.
- je hebt aandacht voor intermenselijke relaties.
- je wil alle aspecten van het menselijk bestaan analyseren en begrijpen.
- je houdt ervan om andere mensen en gewoontes te ontdekken.
- je kan abstract denken.
- je bent kritisch en stelt je eigen gedrag en dat van anderen in vraag.
- je gaat graag met mensen in gesprek.
- je bent empatisch.
- je wil meer te weten komen over de ontwikkeling van het individu in samenhang met zijn omgeving.
- je bent communicatief in je moedertaal en in enkele vreemde talen.
- je bent geïnteresseerd in filosofie, kunst en cultuur. Je denkt na over wie je bent en hoe je zo geworden bent.
- je houdt van verschillende vormen van kunst.

 

Toekomstgericht

In de derde graad loopt de richting gewoon door in de domeinoverschrijdende doorstroomrichting ‘Humane Wetenschappen’. Je kan ook kiezen om over te stappen naar de richting ‘Welzijnswetenschappen’ in de domeingebonden doorstroom. 

Verder studeren in het hoger onderwijs biedt ook heel wat mogelijkheden. Logische vervolgopleidingen zijn te vinden in de Geesteswetenschappen en de Sociale Wetenschappen. We denken hierbij aan richtingen als Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen / Gezondheidszorg, Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Pedagogie (van het jonge
kind), Sociaal-agogisch werk, Sociaal-economische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Journalistiek en Communicatiemanagement.

Meer informatie

Je volgt deze richting beter niet als 

- je hebt moeite met abstracte begrippen en gaat liever met concrete acties aan de slag.
- je bent eerder introvert en gaat weinig in interactie met andere mensen.

 

Lessentabel
Vak 2e jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Engels 2
Frans 4
Nederlands 4
Wiskunde 3
Flex wiskunde 1
Kunstbeschouwing 2
Filosofie 2
Psychologie/sociologie 3
POP 1
  32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.