Handel-Talen

Domein: Economie en organisatie | Dubbel

Wat ga je leren

In de bedrijfsgerichte vorming is je pakket van wiskunde en boekhouden minder zwaar dan in de richting handel, maar je bent wel 15 lesuren per week met taal bezig en meteen in het derde jaar leer je behalve Frans en Engels ook Duits. De taallessen zijn vooral afgestemd op de praktijk.

Je leert je eerst in algemene situaties uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. Daarna pas je het geleerde ook toe binnen een bedrijfscontext. De lessen informatica bieden een ondersteuning voor de moderne communicatie.

 

Voortraject

Alle basisopties uit het tweede jaar, behalve die met een B-programma, geven uitzicht op deze studierichting.

Voor wie is deze richting bedoeld

Heb je interesse voor algemene en voor bedrijfsgerichte vakken, maar toch vooral voor talen? Vind je het prettig om te communiceren met mensen, niet enkel in het Nederlands, maar ook in de vreemde talen? Dan kan je kiezen voor de richting Handel-Talen.

Toekomstgericht

De rechtlijnige verderzetting van deze richting in de derde graad is Secretariaat Talen. Deze uitgesproken talenrichting biedt je zelfs Spaans als vijfde taal!

Lessentabel
Vak 2e jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Engels 4
Frans 5
Nederlands 4
Toegepaste informatica 3
Wiskunde 3
Bedrijfseconomie 3
Duits 2
  32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.