Taal en communicatie

2e graad - 2e leerjaar

Domein: Economie en organisatie | Dubbel

Voortraject

Je bent geslaagd in het derde jaar Taal en communicatie.

Voor wie is deze richting bedoeld

- je behaalt goede resultaten voor de taalvakken.
- je bent enthousiast tijdens de lessen Frans, Engels en Nederlands.
- je bent nieuwsgierig om het nieuwe vak Public Relations te leren kennen.
- je bent niet om bang om je uit te drukken in een vreemde taal.
- je bent een vlotte prater die oog heeft voor gepaste communicatie.
- je kijkt er naar uit om kennis te maken met Duits, een nieuwe vreemde taal.
- een taal is voor jou meer dan alleen woordenschat en grammatica; ook de cultuur die bij een taal hoort vind je boeiend.
- je volgt de actualiteit via allerhande media.
- je hebt een vlotte pen, bent creatief én sociaal vaardig.
- je hebt zin om je talen in te zetten in een (fictieve) schoolomgeving.
- je bent een organisatietalent.
- je bent kritisch voor je eigen communicatie en je hebt zin om met je werkpunten aan de slag te gaan.
- je vindt jezelf niet in het opgesomde profiel terug, maar betrapt je erop om zin te hebben in deze richting.

 

Toekomstgericht

Na deze richting kan je nog vele kanten uit. In de derde graad loopt deze richting gewoon verder. Wie het toch nog een stapje concreter wil, heeft nog verschillende mogelijkheden in de derde graad, binnen de arbeidsmarktfinaliteit.  
Na de derde graad kan je verder studeren, bij voorkeur in een professionele bachelor. Richtingen die mooi aansluiten bij deze opleiding zijn bvb: ‘Journalistiek’, ‘Media en Entertainment Business’ en ‘Office Management’. Andere overgangen zijn zeker ook mogelijk. 
Wie dat wil, kan ook meteen doorstromen naar de arbeidsmarkt. Je behaalt in deze opleiding namelijk ook de beroepskwalificaties ‘Polyvalent taal- en communicatie-assistent’.

 

Meer informatie

Je volgt deze richting beter niet als

- je deze richting ziet als een vluchtweg voor een doorstroom met een zwaarder pakket wiskunde. 
- je interesse vooral uitgaat naar de theoretische kant van de talen en minder naar het inoefenen van de schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
- je geen voorliefde hebt voor talen. 
- je denkt dat je door je meertaligheid een gigantische voorsprong hebt op de rest van de klas. 

 

 

Lessentabel
Vak 2e jaar
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Engels 3
Frans 4
Nederlands 5
Wiskunde 3
Duits 2
Public Relations 5
Flex taal (NL/FR) 1
Artistieke vorming 1
POP 1
  32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.