Organisatie en logistiek

2e graad

Domein: Economie en organisatie | Arbeid

Voortraject

Je bent geslaagd in het derde jaar Organisatie en logistiek.

Voor wie is deze richting bedoeld

- je bent een vlotte prater die oog heeft voor gepaste communicatie, in het Nederlands, Frans & Engels.
- je kan informatie kort, duidelijk en publiekgericht presenteren.
- je bent vriendelijk, sociaal en hulpvaardig.
- je bent empatisch: je kan je inleven in de noden van anderen (je klanten).
- je bent flexibel en leergierig.
- je kan nauwkeurig werken, ook  met ondersteuning van ict-toepassingen.
- je werkt graag met verschillende software programma’s en applicaties.
- je leert het liefst in een concrete context.
- je hebt interesse in de bedrijfswereld.
- je hebt aandacht voor winkelinrichting en wil ook de handen uit de mouwen steken om hieraan vorm te geven. 
- je bent creatief en hebt aandacht voor detail. 
- je kan doel- en oplossingsgericht werken.
- je durft  hulp vragen en kan hulp aanbieden.
- je bent zelf goed georganiseerd en werkt systematisch.

 

Toekomstgericht

Na deze richting kan je nog verschillende kanten uit. In de derde graad is de richting inhoudelijk verwant met volgende richtingen: ‘Logistiek’ en ‘Onthaal, Organisatie & Sales’. In deze richtingen behaal je ofwel de beroepskwalificaties ‘Magazijnier en Bestuurder interne Transportmiddelen’ ofwel de beroepskwalificaties ‘Winkelverkoper en Administratief Medewerker Onthaal’.
Na de derde graad is het de bedoeling om meteen door te stromen naar de arbeidsmarkt. Wie dat wil, kan ook (aan een andere instelling) een specialisatiejaar volgen om zich nog meer te specialiseren binnen dit studiedomein. Wie echter wil doorstromen naar het hoger onderwijs, moet hierop gedurende één schooljaar een specifieke voorbereiding volgen. 

 

Meer informatie

Je volgt deze richting beter niet als 

- je interesse vooral uitgaat naar de theoretische kant van bedrijfseconomie en minder naar het praktische bureauwerk.
- je bang bent om te presenteren en te telefoneren.
- je jezelf moeilijk kan organiseren.
- je deze richting zou kiezen om minder te moeten werken: Wat je in deze richting leert, doe je door veel te oefenen. Dat vraagt veel tijd. Om in deze richting te slagen, zal je je ook moeten inzetten. 

 

Lessentabel
Vak 2e jaar
Godsdienst 2
Project algemene vakken 9
Lichamelijke opvoeding 2
Engels 3
Organisatie en logistiek 12
Frans 3
Flex taalondersteuning 1
  32