Latijn

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Domein: | Doorstroom

Wat ga je leren

Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in
het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Je leert Latijnse teksten lezen en erover nadenken. Je leert de taal als systeem kennen, begrijpen en analyseren, wat je taalgevoel en je leesvaardigheid zal aanscherpen. Je beleeft de literaire en beeldende kracht van teksten, leert ervan te genieten en er creatief mee om te gaan. Je wordt je hierdoor ook kritisch bewust van de relatie tussen de oudheid en onze hedendaagse maatschappij en van de verschillen en gelijkenissen tussen klassieke en eigentijdse culturen

Voortraject

Je volgde Latijn in de eerste graad en bent goed in wiskunde.

Voor wie is deze richting bedoeld

- je volgde de basisoptie Klassieke Talen in de eerste graad en je behaalde mooie resultaten voor Latijn.
- je bent bereid om verder te bouwen op de opgedane kennis van de eerste graad. Het onderdeel spraakkunst ruimt meer een meer plaats voor het lezen en bestuderen van teksten.
- je bent verbaal sterk en hebt een goed taalgevoel.
- je analyseert taal graag op een abstracte manier.
- je vindt het fijn je te verdiepen in de klassieke talen en hun respectievelijke cultuur.
- je houdt ervan op zoek te gaan naar een gepaste vertaling.
- je houdt van de beeldende en literaire kracht van teksten.
- je gaat graag aan de slag met complexe leerinhouden, legt vlot verbanden en houdt van logisch redeneren.
- je bent in staat om geordend te denken.
- je gebruikt wiskundig abstracte begrippen met veel gemak.
- je werkt graag met de gevorderde wiskunde.

 

Toekomstgericht

Na de tweede graad kan je verder in volgende studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit: Latijn-Moderne Talen, Latijn-Wetenschappen en Latijn-Wiskunde. 

Al deze richtingen hebben een brede algemene vorming en bereiden voor op een waaier aan studiedomeinen in het hoger onderwijs. Afhankelijk van je interesse en motivatie kan je vanuit deze richtingen nog alle kanten uit.

Meer informatie

Je kiest deze richting beter niet als

- je vooral geïnteresseerd bent in het gebruiken van levende talen en minder in de achterliggende taalstructuren en systemen.
- je minder geïnteresseerd bent in (oude) cultuur

 

Lessentabel
Vak 1e jaar 2e jaar
Wiskunde 5 5
Latijn 5 5
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Engels 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Artistieke vorming 1 1
POP 1 1
Differentiatie 1 1
  32 32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.