Grieks - Wiskunde

3e graad

Domein: | Doorstroom

Wat ga je leren

Grieks brengt je in contact met meesterwerken van de Griekse literatuur. Je tracht er de boodschap en vormgeving van te ontdekken en te interpreteren. Je komt eveneens tot de ontdekking dat de Griekse auteurs de grondleggers zijn geweest van literaire genres die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gebracht.

Aangezien je zes uur wiskunde per week krijgt, ga je hier ook dieper op in. Je bestudeert specifieke onderwerpen zoals integraalrekening, ruimtemeetkunde, stochastiek, complexe getallen, verloop van functies... die je voorbereiden op wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs. Daarnaast zal je de wiskunde ook gebruiken om abstract te leren denken.

Voortraject

Je volgde Grieks in de tweede graad.

Toekomstgericht

Vanuit deze studierichting liggen alle mogelijkheden van het hoger onderwijs nog open. Voor de zeer wetenschappelijke richtingen zal wellicht een inhaalbeweging moeten gemaakt worden.

Lessentabel
Vak 1e jaar 2e jaar
Wiskunde 6 6
Nederlands 4 4
Grieks 4 4
Frans 3 3
Lichamelijke opvoeding 2 2
Godsdienst 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 2 2
VOP 2 2
Fysica 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Esthetica 1 1
  32 32

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.