Moderne talen - wetenschappen

3e graad

Domein: | Doorstroom

Wat ga je leren

Bij de taalvakken gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, ...); competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, ...); interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollab, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal. 

 

Voortraject

Vanuit een richting wetenschappen in de tweede graad, kan je makkelijk verder in deze richting, mits je voldoende aanleg voor talen hebt. 

Lessentabel
Vak 1e jaar 2e jaar
Frans 4 3
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Engels 3 3
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie 2 1
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Duits 2 3
Aardrijkskunde 1 2
VOP 1 2
Esthetica 1 1
  32 33

Boekenlijst

Download hieronder de boekenlijst die nodig is om deze richting te volgen.