In het schoolreglement is ook een engagementsverklaring opgenomen met daarin een aantal afspraken die wij als directie en KOBOS-team bij de inschrijving in onze school met jou willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.


Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om je kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van je kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op je medewerking.


De engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van onze school. De volgende engagementen lichten we daarin concreter toe:

Wederzijdse afspraken m.b.t het oudercontact en mentorgesprekken;


Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid;


Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding;


Wederzijdse afspraken in het kader van een goede samenwerking.